Handelsgillets ordinarie föreningsmöte:

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad kommer sannolikt i år att sammankallas senare än stadgarna påbjuder för att undvika smittorisk i det rådande lokala epidemiläget. Webbplatsen kommer att uppdateras kontinuerligt.