I modulen nedan anmäler du dig till tisdagslunchen den 15 oktober kl. 12.00 på Brage, Kaserngatan 28

Gillebroder Michael Franck:

De stora mänskliga perspektiven. Vart är vi på väg?