I modulen nedan anmäler du dig till Gilleafton med företagsbesök torsdagen den 24 oktober kl. 18.00

Företagsbesök på Planmeca Oy, vi träffas utanför Svarvaregatan 7, Helsingfors
 

Deltagarantal max 40