Innehåll

 

 

 

Stämningsfull Jul...

Innehåll

 

 

 

 

...och Gott Nytt År 2020!

 

Innehåll

 

 

 

Nystart för varvet:

Gilleafton 16.1.2020

Bygget går enligt plan

12.08.2019 kl. 11:14
Saneringen av Handelsgillets fastighet kom planenligt i gång före sommarpausen. Gillets och restaurangens lokaliteter beräknas vara inflyttningsklara i början av mars nästa år och hotellrummen ungefär en månad tidigare. Tågordningen dikteras av byggtekniska orsaker.

Cantina West började tömma sina lokaliteter och köket den 17 juni. Ungefär samtidigt tömde Gillet sina lokaliteter. Med denna goda start kunde rivningsarbetena börja den 1 juli i gårdsflygeln. Större överraskningar besparades vi från i detta skede. 

 

Efter rivningsarbetena i juli-augusti har byggnaden inventerats. Det har dels gällt byggnadstekniska frågor, dels registrering av interiör och inredningsdetaljer.

 

Byggnadsarbetena började med hotelldelen. Arbetet har framskridit raskt enligt plan. En av utmaningarna har varit att garantera ljudisoleringen av hotellokaliteterna.

 

Ombyggnaden av gårdsplanen till restauranglokaliteter, och gårdsflygelns övriga våningar, börjar i mitten av augusti. Arbetet börjar med rivning och ombyggnad av köksgolvet. Uppförandet av det nya glastaket inleds i det sista skedet, då de största arbetena är färdiga i gårdsflygeln. 

 

Interiör- och inredningsfrågor bearbetas som bäst av våra arkitekter. 

 

Färska uppgifter om byggprojekten publiceras här på handelsgillet.fi med cirka två veckors mellanrum.

 

Anslagstavlan

Teaterkväll den 6 februari- platser finns!

Gillet ser storsatsningen "I det stora landskapet" på Svenska Teatern torsdag den 6 februari kl. 18.00, boka plats nu!Läs mera »
10.01.2020 kl. 09:18

Byggprojektet framskrider

Det första hotellrummet är färdigt och tidtabellen håller. För hotellets del betyder detta överlåtelse i slutet av februari.Läs mera »
09.01.2020 kl. 13:11

God Jul och Gott Nytt År

En Fridfull Jul och Framgångsrikt Nytt År tillönskas alla medlemmar med familjer! Kansliet håller stängt under julen 23-29.12, men är öppet igen 30.12 som vanligt.Läs mera »
16.12.2019 kl. 11:29

Christian Borenius ny ordförande

Christian Borenius har valts till ordförande för Handelsgillets styrelse år 2020. Han valdes enhälligt vid föreningens valmöte torsdagen den 28 november. Borenius efterträder Johan Hjelt, som lett styrelsen fem år.Läs mera »
28.11.2019 kl. 19:05

Valberedningens förslag till valmötet 28.11.2019

Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019.Läs mera »
19.11.2019 kl. 10:58

Seminariet EU- QUO VADIS?

Handelsgillet i Helsingfors, Ekonomiska Samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnar 5.11.2019 kl. 15.00 sitt traditionella seminarium som i år fokuserar på EU och de utmaningar EU står inför. Läs mera »
10.10.2019 kl. 12:35