Innehåll

Trevlig sommar!

Innehåll

 

 

 

 

Kräftskiva 20.8.2019

 

 

 

 

Innehåll

 

 

Exkursion:

Observatoriet

5.9.2019

 

 

Bygget går enligt plan

12.08.2019 kl. 11:14
Saneringen av Handelsgillets fastighet kom planenligt i gång före sommarpausen. Gillets och restaurangens lokaliteter beräknas vara inflyttningsklara i början av mars nästa år och hotellrummen ungefär en månad tidigare. Tågordningen dikteras av byggtekniska orsaker.

Cantina West började tömma sina lokaliteter och köket den 17 juni. Ungefär samtidigt tömde Gillet sina lokaliteter. Med denna goda start kunde rivningsarbetena börja den 1 juli i gårdsflygeln. Större överraskningar besparades vi från i detta skede. 

 

Efter rivningsarbetena i juli-augusti har byggnaden inventerats. Det har dels gällt byggnadstekniska frågor, dels registrering av interiör och inredningsdetaljer.

 

Byggnadsarbetena började med hotelldelen. Arbetet har framskridit raskt enligt plan. En av utmaningarna har varit att garantera ljudisoleringen av hotellokaliteterna.

 

Ombyggnaden av gårdsplanen till restauranglokaliteter, och gårdsflygelns övriga våningar, börjar i mitten av augusti. Arbetet börjar med rivning och ombyggnad av köksgolvet. Uppförandet av det nya glastaket inleds i det sista skedet, då de största arbetena är färdiga i gårdsflygeln. 

 

Interiör- och inredningsfrågor bearbetas som bäst av våra arkitekter. 

 

Färska uppgifter om byggprojekten publiceras här på handelsgillet.fi med cirka två veckors mellanrum.

 

Anslagstavlan

Kräftinfo: Betala 65 samt egen haklapp och kniv med!

De som anmält sig till årets kräftskiva på Brändö Seglare 20.08.2019 ombedes betala in kräftkuvertet à 65€/ person på förhand till Gillets konto. Övrig mat (laxsoppa för dem som beställt det) och dryck betalas på plats.Läs mera »
12.08.2019 kl. 11:15

Bygget går enligt plan

Saneringen av Handelsgillets fastighet kom planenligt i gång före sommarpausen. Gillets och restaurangens lokaliteter beräknas vara inflyttningsklara i början av mars nästa år och hotellrummen ungefär en månad tidigare. Tågordningen dikteras av byggtekniska orsaker.Läs mera »
12.08.2019 kl. 11:14

Gårdsbyggnaden blir bolag

Handelsgillets extra föreningsmöte den 5 juni beslutade enhälligt att bolagisera föreningens fastighetsverksamhet, det vill säga gårdsbyggnaden och tomten på Kaserngatan 23, vilka i sin helhet ägs av Handelsgillet. Det sker genom att grunda Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården. Läs mera »
06.06.2019 kl. 13:08