Innehåll

 

 

 

 

Planmeca 24.10.2019

Innehåll

 

 

 

 

FORK 19.11.2019

 

Innehåll

 

 

 

EU - QUO VADIS?

Toppsemi 5.11.2019

 

 

 

 

 

Bygget går enligt plan

12.08.2019 kl. 11:14
Saneringen av Handelsgillets fastighet kom planenligt i gång före sommarpausen. Gillets och restaurangens lokaliteter beräknas vara inflyttningsklara i början av mars nästa år och hotellrummen ungefär en månad tidigare. Tågordningen dikteras av byggtekniska orsaker.

Cantina West började tömma sina lokaliteter och köket den 17 juni. Ungefär samtidigt tömde Gillet sina lokaliteter. Med denna goda start kunde rivningsarbetena börja den 1 juli i gårdsflygeln. Större överraskningar besparades vi från i detta skede. 

 

Efter rivningsarbetena i juli-augusti har byggnaden inventerats. Det har dels gällt byggnadstekniska frågor, dels registrering av interiör och inredningsdetaljer.

 

Byggnadsarbetena började med hotelldelen. Arbetet har framskridit raskt enligt plan. En av utmaningarna har varit att garantera ljudisoleringen av hotellokaliteterna.

 

Ombyggnaden av gårdsplanen till restauranglokaliteter, och gårdsflygelns övriga våningar, börjar i mitten av augusti. Arbetet börjar med rivning och ombyggnad av köksgolvet. Uppförandet av det nya glastaket inleds i det sista skedet, då de största arbetena är färdiga i gårdsflygeln. 

 

Interiör- och inredningsfrågor bearbetas som bäst av våra arkitekter. 

 

Färska uppgifter om byggprojekten publiceras här på handelsgillet.fi med cirka två veckors mellanrum.

 

Anslagstavlan

Seminariet EU- QUO VADIS?

Handelsgillet i Helsingfors, Ekonomiska Samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnar 5.11.2019 kl. 15.00 sitt traditionella seminarium som i år fokuserar på EU och de utmaningar EU står inför. Läs mera »
10.10.2019 kl. 12:35

Extra föreningsmöte / Dagordning

Extra föreningsmöte den 10 oktober 2019 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Auditorium 309 Läs mera »
02.10.2019 kl. 11:22

Förskjutning av tidtabellen

Saneringen av restaurang- och klubblokaliteterna i Gillefastigheten blir färdig något senare än beräknat. Orsaken är att detaljplaneringen krävde mera tid än väntat. Det här innebär att Handelsgillet befinner sig i exil hela vårterminen och att all verksamhet sker på andra ställen. Enligt den tidigare tidtabellen skulle lokaliteterna vara inflyttningsklara före slutet av mars.Läs mera »
12.09.2019 kl. 10:41

Jazzkonsert med middag 15.10.2019 - Finns ännu platser kvar!

Jazzgillarna ordnar sin årliga jazzkväll (avec) med levande jazz tisdagen den 15.10.2019 kl 18.00 på Brage, Kaserngatan 28, III vån. För musiken svarar DJANGO COLLECTIVE HELSINKI med gästsolist RISTO SALMI på sax & klarinett.Läs mera »
11.09.2019 kl. 13:37