Innehåll

 

 

 

 

Planmeca 24.10.2019

Innehåll

 

 

 

 

FORK 19.11.2019

 

Innehåll

 

 

 

EU - QUO VADIS?

Toppsemi 5.11.2019

 

 

 

 

 

Extra föreningsmöte / Dagordning

02.10.2019 kl. 11:22
Extra föreningsmöte den 10 oktober 2019 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Auditorium 309

Dagordning

 

1.Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

4. Mötets lagenlighet och beslutsförhet

5. Presentation av gårdsprojektets nuläge

  •        Huvudplanerare arkitekt Stefan Ahlman
  •        Styrelseordförande Johan Hjelt

6. Styrelsens förslag till Handelsgillets och Fastighets Ab Gillegårdens åtgärder.

Beslut om rekommendation till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården att lyfta banklån, låta inteckna fastighet, att göra nödvändiga pantsättningar av pantbrev och aktier 

Beslut om givande av borgensförbindelse till säkerhet för bankkredit till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården, samt härmed sammanhängande frågor

7.  Mötet avslutas

 

DAGORDNINGEN I PDF-FORMAT

Anslagstavlan

Seminariet EU- QUO VADIS?

Handelsgillet i Helsingfors, Ekonomiska Samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnar 5.11.2019 kl. 15.00 sitt traditionella seminarium som i år fokuserar på EU och de utmaningar EU står inför. Läs mera »
10.10.2019 kl. 12:35

Extra föreningsmöte / Dagordning

Extra föreningsmöte den 10 oktober 2019 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Auditorium 309 Läs mera »
02.10.2019 kl. 11:22

Förskjutning av tidtabellen

Saneringen av restaurang- och klubblokaliteterna i Gillefastigheten blir färdig något senare än beräknat. Orsaken är att detaljplaneringen krävde mera tid än väntat. Det här innebär att Handelsgillet befinner sig i exil hela vårterminen och att all verksamhet sker på andra ställen. Enligt den tidigare tidtabellen skulle lokaliteterna vara inflyttningsklara före slutet av mars.Läs mera »
12.09.2019 kl. 10:41

Jazzkonsert med middag 15.10.2019 - Finns ännu platser kvar!

Jazzgillarna ordnar sin årliga jazzkväll (avec) med levande jazz tisdagen den 15.10.2019 kl 18.00 på Brage, Kaserngatan 28, III vån. För musiken svarar DJANGO COLLECTIVE HELSINKI med gästsolist RISTO SALMI på sax & klarinett.Läs mera »
11.09.2019 kl. 13:37