Gillebladet?

Gillebladet är Handelsgillets språkrör. Tidskriften kommer ut med fyra nummer per år. Den är dels en medlemstidning, dels ett Life Style Magazine som tar upp aktuella teman inom business, kultur och samhälle.

Förutom till medlemmarna distribueras tidningen till ekonomiska och politiska beslutsfattare samt till media. Upplagan är ca 1 200 exemplar.
 

Vill du annonsera i Gillebladet?

Kontakta Bo Gerkman på Tilinurkka Ky. Kontaktuppgifter, tidtabeller och priser finner du i mediekortet.

Bläddra i senaste numret 4/2019