Innehåll

 

 

 

Boka plats till JULLUNCHEN fr.o.m. 13.11 kl. 10.00

Innehåll

 

 

 

 

Adlercreutz 14.11.2019

 

Innehåll

 

 

 

NYTT STÄLLE

DELTAGARANTALET
ÖKATS TILL 100!

Anders Wiklöf 21.11.2019

 

 

Vårutfärd till Meteorologiska institutet

09 Maj 2019 kl. 10.00–15.00

Gillet får ta del av två intressanta och aktuella meteorologiska presentationer, därefter lunch kl. 12, efter det rundvandring. Det finns 40 platser. Endast för Gillemedlemmar. Pris 23€ inkluderar lunch.

Träff kl 10.00 på platsen. Adressen är Dynamicum, Erik Palméns plats 1, var och en tar sig själv till FMI, t.e.x. med spårvagn nr 6 eller 6 T kommer man behändigt fram, avstigning vid Gumtäkt campus (Kumpulan kampus). Stigningen från hållplatsen till Dynamicum är relativt brant, om man kommer med taxi kommer man rakt till dörren, parkeringsplatser för egna bilar finns tyvärr inte. 

Program:

10:00 Ankomst till FMI, Dynamicum

10:30  Introduktion, generell FMI presentation

Presentation 1:

Klimatets variabilitet, år och årtionden emellan -- exempel från Finland, Indien och världens olika regioner

Presentation 2:

FMI's marina verksamhet och sjöfartens vädertjänster

12:00  Lunch: grekisk sallad, köttbullar med gräddig tomatsås, potatismos, kaffe/te

13:00-14:00  Rundvandring på FMI

 ***

ANMÄL DIG HÄR

Besöksadress:
Dynamicum, Erik Palméns plats 1,
00560 Helsingfors

 

Hur ta sig hit?

Till FMI kommer man behändigt med spårvagn nr 6 eller 6T, avstigning vid hållplats Gumtäkt campus (Kumpulan kampus). Man kan stiga på i centrum tex nära Stockmann, hållplats Ylioppilastalo.

Många bussar går också till Arabia och de startar centralt från järnvägstorget: bussarna nr 71, 75, 78 och 731.

 

 

Meteorologiska institutets tjänster baseras på en intensiv atmosfärs- och havsrelaterad forskning och högklassiga observationer.

Verksamheten bedrivs dygnet runt och ger stöd till myndigheternas, företagens och medborgarnas aktiviteter även när vädret, havet och naturen frambringar speciella utmaningar.

Meteorologiska institutet grundades 1838 och sitt nuvarande namn fick det år 1968.

I förvaltningshänseende lyder institutet under kommunikationsministeriet.


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors

Anslagstavlan

Förskjutning av tidtabellen

Saneringen av restaurang- och klubblokaliteterna i Gillefastigheten blir färdig något senare än beräknat. Orsaken är att detaljplaneringen krävde mera tid än väntat. Det här innebär att Handelsgillet befinner sig i exil hela vårterminen och att all verksamhet sker på andra ställen. Enligt den tidigare tidtabellen skulle lokaliteterna vara inflyttningsklara före slutet av mars.Läs mera »
12.09.2019 kl. 10:41

Gårdsbyggnaden blir bolag

Handelsgillets extra föreningsmöte den 5 juni beslutade enhälligt att bolagisera föreningens fastighetsverksamhet, det vill säga gårdsbyggnaden och tomten på Kaserngatan 23, vilka i sin helhet ägs av Handelsgillet. Det sker genom att grunda Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården. Läs mera »
06.06.2019 kl. 13:08

Möteslokaler under byggtiden

Under byggtiden är det upp till klubbledarna att boka alternativa utrymmen för klubbarnas verksamhet. Gillet tipsar om följande utrymmen:Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:59

Beslut om byggstart

Handelsgillet har beslutat förverkliga de byggprojekt som planerats under ett par år. Beslutet fattades enhälligt vid ett extra föreningsmöte tisdagen den 21 maj. I mötet deltog 69 Gillebröder.Läs mera »
22.05.2019 kl. 10:58