Handelsgillets klubbar

Inom Handelsgillet verkar ett tiotal klubbar. I klubbarna kan medlemmarna odla sina specialintressen såsom biljard, bridge, business, börskunskap, fiske, matlagning, golf, jazz, vin och whisky. Den som vill sjunga i kör kan göra det i samarbetsföreningen Frihetsbröderna.

Klubbarnas program finner du på sista sidan i Gilleinfo.

 

GOLFGILLARNA 2017

Vårt sextonde verksamhetsår blev det mest aktiva hittills. GolfGillarna ordnade 21 tävlingar  på olika banor i Nyland under säsongen. Totalt spelade vi 920 golfrundor och i Säsongöppningen på våren och - avslutningen på hösten deltog inalles 120 GG–bröder.

GG-Mästerskapet i scratch vanns av Harry Damsten och i Stableford av Kurt Feldt.

GG-Touren, som omfattade 19 tävlingar i två spelklasser vanns av Raul Holmborg i Gula gruppen och Johan Andler i Röda gruppen.

107 GolfGillare deltog i tävlingarna, som med undantag av Mästerskapet och Kräftgolfen spelades tisdagar klockan 10.00 med samstart.

Under säsongavslutningen 4.10 presenterades den årliga enkäten, som ger riktlinjer för följande års program.I stort kunde man konstatera att spelarna var mycket nöjda med både spelform och omfattning för 2017. GolfGillarna utnyttjar webbsidan effektivt för anmälningar och resultatrapportering och vi  fortsätter i samma stil.

Ett deltagande  i GG:s tävlingar förutsätter medlemskap i HG och medlemskap i en golfklubb.

Vi är nu 132 spelare inom GG men tar gärna emot nya medlemmar. Vänligen kontakta undertecknad per epost basjoblom@gmail.com

Mera information om verksamheten finns under vår klubbflik på webbsidan. Programmet för 2018 är under bearbetning och blir klart under  vårvintern. Spelgruppen bestående av åtta GG–bröder ansvarar för programmet och det publiceras på Säsongöppningen i april.

Vi ser fram emot en ny golfsäsong!

Bengt Sjöblom

 

VINKLUBBEN 2017

Vid verksamhetsårets slut hade vinklubben 170 medlemmar.

Styrgruppens sammansättning:

Kristian Stenius(ordf.), Kim Björkwall, Guy Hellman, Sten Lindgren, Ramón Sánchez-Beyrath, Bo Söderholm

Under året har styrgruppen sammanträtt nio gånger.

År 2017 var vinklubbens tjugofemte verksamhetsår. Med anledning av detta ordnades en jubileumsmiddag den 27.10 i Brages lokaliteter med 78 deltagare. En oktett från samarbetsföreningen Frihetsbröderna underhöll deltagarna med till jubileet passande sånger av bl.a. Bellman och Sibelius. Sångerna uppskattades mycket av deltagarna. Den goda maten och de goda vinerna gjorde sitt till för att höja stämningen under den lyckade festen.

Jubileumsårets vinresa gick i september till Portugal.  Under resan besöktes Porto med sina kända portvinshus samt den vackra Dourodalen med vinodlingar på de branta sluttningarna ner mot floden. Provsmakning av många superba portviner och vita och röda viner ingick naturligtvis. Reseledaren Sten ”Trolle” Lindgren hade all heder av de lyckade researrangemangen. Fyrtio personer deltog i resan.

Den 8.12 ordnade vinklubben under rubriken ”Minnen från Portugal” en till ställning i Winecellars lokaliteter med 33 deltagare. Maten och vinerna hade anknytning till Portugal. Det röda vinet Quinta do Crasto kom från en av de vingårdar vi besökte under resan.

Vinklubben har ordnat fyra tastingar under året:

20.1   Viner från USA (Kristian Stenius, 57 deltagare)

24.2   Tempranillo viner (Ramon Sanchez, 60 deltagare)

24.3   Viner från Portugal (Sten Lindgren, 58 deltagare)

21.4   Viner från Södra Frankrike (Kim Björkwall, 56 deltagare)

På grund av vinklubbens jubileumsfest hölls ingen tasting i oktober. För att inte kollidera med Handelsgillets 160 års jubileumsfestligheter hölls inte heller i november någon tasting.

I februari-mars ordnade vinklubben på medlemmarnas begäran under tre måndagar en vinkurs med Sten ”Trolle” Lindgren och Kim Björkwall som ledare. Kursen hade tolv deltagare. Upplägget var detsamma som för den kurs som ordnades i oktober-november 2016.

 

BERÄTTARCAFÉET 2016

3.3.2016 Inlämnas förslag till verksamhetsledaren Clarissa Köhler om att starta ett s.k. berättarcafé för Handelsgillets medlemmar av gillebroder Lars Kusénius.

19.4.2016 Berättarcaféets konstituerande möte i Donatorn.

Närvarande var nio gillebröder och verksamhetsledaren. Samtliga godkände bildandet av Berättarcaféet. Även förslaget att Seniorklubben skall införlivas i dess verksamhet godkändes. Tio deltagare.

29.8.2016 Storytelling-inspirationsdag vid G18, som arrangerades av Svenska Folkskolans Vänner, deltagare Lars Kusénius. 

Vid Seniorklubbens sista möte 15.9.2016 föredrog Lars Kusénius Berättarcaféets idé och verksamhet för mötet. Mötet beslöt att Lars Kusénius är Berättarcaféets första dragare och Stig Hannén andra dragare. Sju deltagare.

Tisdagen den 18.10.2016  Berättarcaféets första sits i Donatorn med nio deltagare.

Tisdagen den 15.11.2016 Berättarkaféets andra sits med elva deltagare.

30.11.2016 Klubbarnas koordineringsmöte i Donatorn. Mötet behandlade klubbarnas planer för verksamhetsåret 2016, deltagare Lars Kusénius.

 

BILJARDKLUBBEN 2016

Snookercuppen med handicap spelades från jan-april och sept-dec varannan måndag. Resultaten av de 12 bästa deltävlingarna av 16 räknas med i slutresultatet. Det totala antal deltagare var 216 och det spelades 202 matcher i cuppen.

  1. Rolf Svanljung  50 poäng       2. Kim Bjärkwall  47 p.       3. Roger Rajalin  46 p.

Snookermästerskapet från scratch samlade 24 spelare, som spelade 97 matcher.

  1. Janne Zilliacus                         2. Lasse Grandell               3. Tomas Köhler

Poolmästerskapet i Nine-Ball spelades mellan 14 deltagare och 36 matcher.

  1. Kim Björkwall                            2. Roger Rajalin                  3. Timo Matomaa

Skinkguerren spelades i december med 25 deltagare och 25 matcher.

  1. Guy Strömsholm, skinka        2. Arno Calonius salami         3. Christer Herlin osten

Killer: Henrik Mikkola, campari     Först ut: Roger Rajalin, tröstewhisky

 

Säsongavslutningen med prisutdelning gick av stapeln efter Skinkguerren fredagen den 16 december i klubbrummet. Förutom de ovannämnda delades följande pokaler ut:

Best brake i en tävling under året gjorde Roger Rajalin med 26 poäng.  

Gentlemannabägaren gick till Niklas Korhonen, som alltid visar utmärkt snookeretikett.

Klubbkamperna

Helsingfors Börsklubb vann sin hemmamatch på våren medan Gillet kvitterade på hösten. Handelsgillet vann matchen mot Svenska Klubben i Tammerfors där vi spelade Turak, (ett av de mest populära biljardspelen i Ryssland). I klubbkamperna deltog 16 spelare, som spelade  27 matcher.

Gäster                              

Eurosports referator Aki Kauppinen med sin far gästade biljardklubben under en träningsmåndag i november. Han fungerar ju också som snookertränare och visade medlemmarna de vanligaste felen, som förekommer i vårt spel. Uppförandet och kvaliteten på spelen visade en klar förbättring efter besöket.

 

FRIMÄRKSGILLET 2016

FrimärksGillet blev grundad tisdagen den 20 september 2016 i Hartwall Kabinett med 11 medlemmar på plats. Bjørn Klavenes blev vald till klubbhövding med Finn Sumelius och Henrik Wirzenius som vice klubbhövdingar. Mötet godkände att klubben skall ha ett anförande och en auktion på varje möte. En medlemsmatrikel görs också som ger upplysningar om medlemmarna och deras samlarområden. Martin Gardberg presenterade också den fina logon som han har gjort för FrimärksGillet.

Lars Jakobsson håll ett mycket intressant anförande om motivsamlande och vad som krävs för att ställa ut frimärken vid en frimärksutställning. Han hade också med sig ett urval frimärken från sin motivsamling av fartyg samt en utställning av expeditioner till Arktis. Mötet avslutades med en auktion.

 

Tisdagen den 1 november 2016 samlades 10 medlemmar i Sinebrychoff Kabinett. Det bekräftades att Handelsgillet hade godkänd FrimärksGillet som ny klubb och att logon också godkändes med en korrigering, då Handelsgillets logo inte kunde vara en del av en klubbs logo. Roger Rajalin har påtagit sig ansvaret för FrimärksGillets hemsida och denna var nu klar. Här visas verksamhet, program och kontaktuppgifter. Det är också plan för att medlemmarna kan få använda hemsidan till byte eller auktion av frimärken, något som vill bli utarbetat senare. Det blev också beslutat att FrimärksGillet skulle ge ut fixvärdemärken med FrimärksGillets logo som bild. Martin Gardberg åtog sig att organisera detta.

Kaj Nordström håll ett mycket intressant föredrag om frimärkssamlande som ”ensam varg” och visade en Powerpoint presentation av sin kompletta finska samling. Hans album gick dessutom på rundgång bland deltagarna. Mötet avslutades med en auktion.

 

Årets sista möte fann städ tisdagen den 20 december 2016 med 11 medlemmar på plats i Sinebrychoff Kabinett. FrimärksGillet blev presenterat i sista nummer av Gillebladet, men Martin Gardberg tyckte att Handelsgillet kunde ha slagit en aning mera på trumman i samband med grundande av vår nya klubb.

Efter mötet höll Bjørn Klavenes ett intresseväckande föredrag om att köpa frimärken på eBay; ”Att handla frimärken på internet”. Han hade också lagat en manual om hur man skapar ett konto på eBay och hur man handlar där. Denna blev skickat till alla medlemmar i FrimärksGillet. Mötet avslutades sedvanligt med en auktion.

 

FrimärksGillet har i dag 19 medlemmar och totalt 32 har deltagit på klubbens tre möten i 2016.

 

GILLEKOCKARNA 2016

Under våren hade vi 4 matlagningskvällar på Steinerskolan och under hösten 2 kvällar på Steinerskolan. Verksamhetsgruppens sammansättning har varit Fridrik Andersen, ordf; Henrik Vilén, sekr; Sten Petrell, skattmästare, Anders Mattas; Carl-Johan Thodén

Klubbens årsmöte hölls på Steinerskolan 20.01.2016 i samband med årets första matlagningskväll. Tio gillekockar deltog. Temat för maten var Festmat, organisatör Ben Wiberg.

Den 17.02 hade vi en normal kock-kväll organiserad av Volker Krambrich och Bengt Johansson. 11 deltagare. Temat var Grönsaker och rotfrukter för säsongen.

Den tredje kock-kvällen var 16.03 och som tema var Mat från havet, organisatör Anders Mattas och Karl-Erik Kallis.12 deltagare.

Mat från Mellanöstern var temat 20.4 med Sten Petrell och Hencca Vilén som organisatörer. Tillfället måste annulleras p.g.a.  för få deltagare.

Maj månads kock-kväll var 18.05, med temat Mat från Norden, organisatörer Fridrik Andersen och Hencca Vilén. 12 deltagare.

24.02 anordnades ett företagsbesök till Arvo Kokkonen Oy. Där fick vi bekanta oss med Stekt rödspetta, Blåmusslor på sjömansvis, Ostron på olika sätt samt kokt lax, allt detta med olika slags tilltugg. 12 deltagare

Hösten inleddes med en gemensam fiskeresa till Åland över ett förlängt veckoslut. Vi besökte även Smakbyn, där MIchael Björklund hade gjort upp en meny för oss på medhavd fisk. Vi tillredde menyn under hans övervakande ögon. 4 gillekockar och 6 fiskeklubbs medlemmar deltog i resan. Sven-Olof Kullberg och Hencca Vilén stod för arrangemangen.

Det var dags att avnjuta en läcker måltid 12.10.2016 tillsammans med Vinklubbens medlemmar på Brage. Gillekockarna hade tillrett maten hemma och Vingillet stod för valet av vinerna. Tolv Gillekockar och 8 Vinklubbens medlemmar deltog i evenemanget.

Onsdagen 2.11 var temat Mat från Mellanöstern med Sten Petrell och Hencca Vilén som organisatörer. Tio deltagare.

Höstterminen avslutades 30.11 med temat Läckert av kyckling, med Ben Wiberg och Hencca Vilén som organisatörer. Tolv deltagare.

Antalet medlemmar vid årets slut var 35 personer. Under året har vi inte fått nya medlemmar.

Gillekockarnas ekonomi är i balans. Av medlemmarna uppbärs årsavgift för att betala hyran av undervisningsköket och deltagarna på kock-kvällarna betalar en deltagaravgift som täcker råvarukostnaderna.

 

GOLFGILLARNA 2016

Den gångna säsongen 2016, som inleddes sent i april och avslutades i slutet  av september, har varit en succé på alla nivåer;  spännande golfrundor, massor med intresserade deltagare och en fin social sammanhållning.

Vädret har ur golfsynpunkt varit i det närmaste perfekt, endast en tisdag med hällregn under alla de 20 deltävlingar vi spelat på fina golfbanor i Nyland.

105 GolfGillare ställde upp i minst en deltävling, sammanlagt bokfördes 861 starter, en ökning med ca. 9% från ifjol.

Deltagande i GG:s verksamhet förutsätter, förutom medlemskap i Handelsgillet, även medlemskap i en etablerad golfklubb samt en enkel anmälan per e-post till  ”Golfhövdingen” Bengt Sjöblom på adressen basjoblom@gmail.com

Golfgillarna har en egen hemsida under Handelsgillet/Klubbar där information gällande vår verksamhet finns att tillgå.

Vid säsongavslutningen 2016 i början av oktober utsågs 8 medlemmar i den s.k. Spelgruppen vars främsta uppgift är att planera och verkställa GolfGillarnas verksamhet 2017. Utgångsläget är det bästa tänkbara, vi välkomnar alla Gillebröder att delta i vår verksamhet !

Välkommen med !

Bengt Sjöblom

 

VINKLUBBEN 2016

Vid verksamhetsårets slut hade vinklubben 170 medlemmar.

Styrgruppens sammansättning:

Kristian Stenius(ordf.), Kim Björkwall, Guy Hellman, Sten Lindgren, Ramón Sánchez-Beyrath, Bo Söderholm

Under året har styrgruppen sammanträtt åtta gånger.

 

Vinklubben har ordnat sex tastingar under året:

22.1   Viner från Österrike (Sten Lindgren, 58 deltagare)

27.2   Torres viner (Ramon Sanchez, 53 deltagare)

18.3   Viner från Argentina (Kristian Stenius, 60 deltagare)

22.4   Sommarviner (Kim Björkwall, 50 deltagare)

28.10  Rieslingviner från hela världen (Sten Lingren, 48 deltagare)

25.11  Kraftfulla vinterviner (Kim Björkwall, 53 deltagare)

I september ordnade vinklubben en tvådagars mat- och vinresa till Tallinn. I resan deltog 43 personer. Vi besökte vinkällaren Gloria samt restaurangerna Dominic och Scheeli. Alla fick med beröm godkänt för både mat och vin, men Dominic var nog i en klass för sig. Resan fick en mycket god respons från deltagarna och huvudansvariga arrangören Bo Söderholm kunde avtackas för en mycket lyckad resa.

I oktober ordnades en gemensam mat- och vintillställning på Brage tillsammans med Gillekockarna med 20 deltagare. Gillekockarna hade tillrett en utsökt meny som tillsammans ned de av vinklubben valda vinerna bildade en lyckad helhet som uppskattades av deltagarna.

I oktober-november ordnade vinklubben en vinkurs med Sten ”Trolle” Lindgren och Kim Björkwall som ledare. Kursen hade tolv deltagare. Gensvaret från deltagarna var positivt och styrgruppen har därför beslutat ordna en ny kurs nästa vår.

 

WHISKYGILLET 2016

Årsberättelsen för år 2016 innefattar verksamheten för Whisky-Gillets 20. verksamhetsår.

Totalt har över 70 bröder anmält sig till Handelsgillets kansli som whiskybröder, till vilka kallelser till tasting och rapporter från tasting sänds på whiskyhövdingens initiativ från kansliet.

Whisky-Gillet fick i år ny whiskyhövding i Christian Wentzel som är den tredje i ordningen och efterträder Whisky-Gillets grundare Martin Gardberg och hans efterträdare Kaj Pettersson.

Whisky-Gillet har sammankommit 6 gånger med ett deltagande av c. 12 bröder per sammankomst. Whisky-Gillet sammankommer i huvudsak på Handelsgillet i kabinett Donatorn, men trevliga sammankomster förekommer också i någon broders personliga domäner, den 11 november hos Kaj Nordström. Ett mycket uppskattat avslut på vårens verksamhet är en tasting i slutet på maj i Ekenäs hos där bosatta bröder, i år den 23 maj hos Sven Sundström med vanlig inledning i Bo Pelins trädgård med korv, potatissallad och öl.

Whisky-Gillet brukar också göra besök eller exkursioner och i år gick resan den 13 juni med fem bröder till ön Hven i Öresund och dess intressanta destilleri och laboratorium i deras flotta hotell, där vi också bjöds på en utsökt lunch och gjorde suvenirinköp i deras shop. Vi såg även i förbifarten Tycho Brahes trädgård men tyvärr inte flickan från Backafall!

Whisky-Gillets verksamhet har varit traditionell med provsmakningar av whisky; en normal tasting innefattar blindtest med poänggivning av tre olika whiskyn. En avvikande tasting är en öppen tasting som vanligen leds av en importör vars produkter vi smakar, vilket i år dock inte hållits.

Sammankomsterna innefattar även en lektion i whiskyprodukter och kultur i form av litteratur om whisky, utnyttjande av information från nätet eller med en gästande importör som föredragshållare.

Våra provsmakningar genererar en rankinglista, som vid årets slut innefattar över c. 220 olika whiskyn, med poängbedömningar och verbala kommentarer.

Whisky-Gillet ser med tillförsikt på framtiden men uppehåller en aktiv medlemsrekrytering med målsättning att få nya – gärna yngre bröder – som medlemmar.

Christian Wentzel
Whiskyhövding

 

BUSINESSKLUBBEN 2015

BusinessKlubben har under det gångna verksamhetsåret sammanträtt 7 gånger, 6 möten och en social tillställning. Till alla möten har inbjudits föredragshållare och idén med föredragen har varit att de är interaktiva, d.v.s. mötesdeltagarna kan komma med frågor och kommentarer till föredragshållaren redan under föredraget. Stämningen på mötena har varit mycket positiv och konstruktiv.

BusinessKlubben har nu 70 medlemmar och antalet närvarande medlemmar på ett möte har varit 9 – 16 personer.

BusinessKlubben kom på sin sociala tillställning överens om sin slogan som nu lyder: ”BusinessKlubben, redo för framtiden”.

Möten och föredrag

23.2. ”Om att grunda föredrag” Stefan Törnqvist, Gustav Båsk, Jan D Oker-Blom

13.4. ”Prissättning och produktifiering” Oskar Storsjö

25.5. ”Hur företaget lyckas i sin kommunikation med den krävande median” Peter Nordling

20.8.  Social tillställning på restaurang Teatteris VIP balkong. BusinessKlubbens slogan slogs fast.

14.9. ”Hur balansera tiden mellan familj, arbete och hobbyn” Kenneth Söderholm

13.11. ”Framgångsfaktorer och fallgropar i ny business / start-ups” Nalle Sumelius

4.12. Julfest med julbock. ”Digitalisering av affärsmodeller” Mikael Krogius. Sponsor: Viking Line

I BusinessKlubbens styrelse har suttit Mikael Krogius (ordförande), Jens Mahlberg och Kaj Nordström.

Mikael Krogius 

 

BÖRSGILLET 2015

Vi började börsåret den 4 februari med att lyssna på Peter Immonens föredrag: ”Conquistadorerna versus konfiskadorerna eller tillväxtekonomi kontra spekulationseko­nomi”. Intressant och medryckande samt mycket sakkunnig presentation. Närvarande var hela 30 Gillebröder.

Den 23 mars möttes vi i kabinett Arizona, i II våningen. Investerarkontaktchef Laura Lind­holm från Munksjö Abp presenterade bolagets verksamhet, produkter och siffror. 20 Gille­bröder närvar.

Måndagen den 20 april besökte vi ODIN Fonders kontor. Värd var Stefan Haglund och kväl­lens rubrik: ODIN Förvaltning - Hur väljer ODIN bolag till sina fonder? Under kvällen pre­senterades även resultaten för placeringstävlingen, inledd i oktober 2014. Kari Laakso hade lyckats uppnå hela 67 procent i avkastning på sex månader! Tvåa blev Göran Lindroos och trea Arne Salovius. Närvarande 28 Gillebröder.

Börsgillet sammankom efter sommaren den 21 september i FIM Pankkiiriliikes utrymmen.

Agenda: Ryssland efter Ukrainakrisen, portföljförvaltare Kuldar Rahuorg, och makroöversikt av strateg Vesa Engdahl. Närvarande 23 Gillebröder.

Nästa möte hölls den 19 oktober i Donatorn. PYN Elite fondens fondförvaltare Petri Deryng föreläste under temat: Varför Vietnam – Fondförvaltaren svarar.

Vi fick höra ett intressant föredrag av denna Vietnamexpert. Vid mötet inledde vi åter Börs­gillets årliga placeringstävling, där man för sex månader gör en fiktiv placering i tre finska börsaktier. Resultatet mäts och publiceras nästa vår.

Den 23 november 2015 hölls mötet i Donatorn. Portföljförvaltare Petter Langenskiöld från Zenito Oy föreläste under rubriken "Aktiemarknadsutsikter samt Finlands och övriga Europas

billigaste aktier”. Föredraget handlade huvudsakligen om aktiemarknadsutsikterna och billiga aktier, men berörde också den statliga överskuldsättningen och det moderna penningtrycket. Närvarande återigen hela 30 Gillebröder.

I Börsgillets presidium har år 2015 suttit Olof Rehn, börshövding, Jarl Waltonen (pressek­reterare), Tom Strömberg (kassör), Kari Laakso (tävlingsansvarig) och Gö­ran Lindroos.

Olof Rehn

 

GILLEKOCKARNA 2015

Verksamheten år 2015 innehöll trevliga upplevelser utöver vårt 20 års jubileum.

Under våren hade vi fem matlagningskvällar på Lönkan och under hösten tre kvällar på Steinerskolan.

Klubbens årsmöte hölls på Lönkan 14.1 i samband med årets första matlagningskväll. I den deltog 17 Gillekockar. Temat för maten var fingerfood, organisatör Anders Mattas.

Den 11 februari hade vi traditionell hjortkväll, inklusive köp av hjortkött, organiserad av Hencca Vilén och Ben Wiberg. Deltagarantalet var 17.

Den tredje kock-kvällen var 11.3 och temat var ägg i olika former, organisatör Bengt Johansson. Deltagarantalet var 10.

Kanarisk mat var temat 15.4 med Sten Petrell som organisatör. Deltagarantalet var 12.

Den tilltänkta smakresan till Åland 19 – 21april blev vi tyvärr tvungna att annullera p.g.a. för få deltagare.

Den 6 maj var temat fisk, organisatörer Hencca Vilén och Ben Wiberg. Deltagarna var 14 till antalet.

Hösten inleddes på Steinerskolan den 19.9 med genomgång och övning av rätterna för Festmiddagen den 23.10. Organisatörer var Ben Wiberg och Volker Krambrich med hjälp av den övriga verksamhetsgruppen.

Den 21 oktober förberedde 15 aktiva kockar- med Ben Wiberg, Volker Krambrich och Hencca Vilén som ansvariga - den stundande 20-års festmiddagen på Steinerskolan.

Den 22 oktober tillredde kockarna festmenyn för morgondagens festmiddag. 70 personer deltog i middagen, som fick ett mycket gott mottagande. Elever hade pyntat skolans matsal. Skolans kör och orkester bidrog med musikprogram under festen.

Den 11 november var temat Mårten Gås m.m. med Anders Mattas och Hencca Vilén som organisatörer. Deltagarantalet var 15.

Höstterminen skulle avslutas 9.12 med temat "Mat från vår natur", med Volker Krambrich och Tom Eklund som organisatörer. Tillfället annullerades p.g.a. för få deltagare.

Antalet medlemmar vid årets slut var 38 personer. Under året har vi fått två nya medlemmar.

Gillekockarnas ekonomi är i balans. Av medlemmarna uppbärs årsavgift för att betala hyran av undervisningsköket och deltagarna på kock-kvällarna betalar en deltagaravgift som täcker råvarukostnaderna.

GilleKockarnas verksamhetsgrupp

 

GOLFGILLARNA 2015

Den gångna säsongen 2015, som inleddes sent i april och avslutades i mitten på september, har varit en succé på alla nivåer;  spännande golfrundor, massor med intresserade deltagare och en fin social sammanhållning.

Vädret har ur golfsynpunkt varit i det närmaste perfekt, inte en droppe regn under alla de 18 deltävlingar vi spelat på fina golfbanor i Nyland.

101 GolfGillare ställde upp i minst en deltävling, sammanlagt bokfördes 792 starter, en ökning med ca. 11% från ifjol.

Deltagande i GG:s verksamhet förutsätter, förutom medlemskap i Handelsgillet, även medlemskap i en etablerad golfklubb samt en enkel anmälan per e-post till undertecknad  ”Golfhövding” på adressen sicke@elisanet.fi

Golfgillarna har en egen hemsida under Handelsgillet/Klubbar där information gällande vår verksamhet finns att tillgå.

Planeringen för 2016 är rätt långt klar, en preliminär spelplan finns inlagd på hemsidan, nytt för i år blir damernas deltagande i greensome- och scrambletävlingarna i samband med Kräftgolfen i augusti.

Säsongöppning och allmän information på Handelsgillet/Donator den 13 april kl. 18, första deltävling på Pickala Seaside den 26.4 ifall vädrets makter än en gång står oss bi.

Välkommen med !

Bengt ”Sicke” Rosenquist

Golfhövding

 

JAZZGILLARNA 2015

JazzGillarna ordnade under år 2015 sina traditionella sju spisarkvällar – fyra på våren och tre under höstens lopp. Året inleddes med en presentation av sångerskan Billie Holiday, presenterad av Hasse Westerberg. I februari presenterade Sven Kullberg låtar med ett nummer i titeln under rubriken ”What’s in a number?” Han hade sammanställt programmet tillsammans med René Lardot som tyvärr dock inte kunde delta. Näst på programmet stod sångerskan Anita O’Day som presenterades av Heffe Ericsson. Våren avslutades med temat ”Americans in Europe”, en presentation av amerikanska musiker som bott och verkat i Europa, presenterat av Kenneth Westerberg.

Hösten inleddes med Hasse’s jazzkompott där Hasse Westerberg presenterade sina favoritskivor och musiker. I oktober hörde vi en sammanfattning om brittisk tradjazz från 1950- och 1960-talen. Som presentatör stod Heffe Ericsson. Kenneth Westerberg avslutade höstträffarna i början av december med temat ”Juljazz”, dvs. spelade kända julsånger i jazztappning av olika solister.

Deltagarantalet på dessa spisarkvällar har varierat mellan 15 till drygt 30 medlemmar per kväll, men oftast har vi varit mer än 20 närvarande. Glädjande nog har genomsnittliga antalet stigit år för år.

JazzGillarna ordnade i oktober för nionde gången en avec-kväll med levande jazz på Handelsgillet. För musiken svarade Pentti Lasanen med Markku Johansson, Seppo Hovi, Pekka Sarmanto och Kepa Kettunen som övriga bandmedlemmar. Dessutom bidrog Pentti’s dotter Minna Lasanen med njutbar sång. Kvällen blev än en gång en stor succé med fullpackat i Donatorn och en trevlig stämning.

På JazzGillarnas egen klubbsida på webben uppdateras program och resultatlistor regelbundet.

Nya JazzGillare är alltid välkomna på våra kvällar.

Keep swinging!

 

VINKLUBBEN 2015

Under verksamhetsåret hade vinklubben 114 medlemmar.

Styrgruppens sammansättning:

Ramon Sanchez-Beyrath (ordf.), Kim Björkwall, Per Hagman, Guy Hellman, Aarno Magnusson*, Kristian Stenius, Bo Söderholm

Under året har styrgruppen sammanträtt åtta gånger.

*) På grund av sjukdom har Aarno Magnusson inte kunnat delta i styrgruppens möten 2015.

Vinklubben har ordnat sex tastingar under året:

30.1  Viner från Chile (Kristian Stenius, 56 deltagare)

27.2  Viner från Sydafrika (Ramon Sanchez, 60 deltagare)

30.3  Viner från Loire (Kim Björkwall, 60 deltagare)

24.4  Rhoneblandningar från gamla och nya världen (Sten Lindgren, 43 deltagare)

26.10  100 % Chardonnay (Kim Björkwall, 60 deltagare)

27.11  Sherryviner (Ramon Sanchez, 40 deltagare)

I september ordnade vinklubben en mycket uppskattad vinresa till Alsace, 39 personer deltog. Kim Björkwall var reseledare medan Ramon Sanchez och Sten ”Trolle” Lindgren fungerade som synnerligen sakkunniga guider vid vingårdsbesöken. Sex vingårdar i Alsace besöktes och därtill besöktes ytterligare en vingård i Bernkastel i Moseldalen på hemvägen.

Åttonde december ordnades under rubriken ”Minnen från Alsace” en kvällstillställning på Wincellars där Bobi Söderholm visade bilder från Alsaceresan och där deltagarna genom ett lyckligt sammanträffande också fick höra visor sjungna av representanter från Visans Vänner. Välkomstskumpan var beställd från den vingård som besöktes i Bernkastel och därefter provades ett vitt vin som vinklubben fått i gåva då vi besökte vingården Bruno Sorg i Alsace. Kim Björkwall, Kristian Stenius och Bobi Söderholm hade kockat ihop den efterföljande maten (boeuf bourguignon) och barnbarn och fruar stod för kakorna till kaffet. Hela vinstyret hjälpte till med förberedelserna och serveringen. En mycket lyckad kväll där 37 personer deltog.

 

WHISKYGILLET 2015

Årsberättelsen för år 2015 innefattar verksamheten för Whisky-Gillets 19. verksamhetsår.

Totalt har över 70 bröder anmält sig till Handelsgillets kansli som whiskybröder, till vilka kallelser till tasting och rapporter från tasting sänds på whiskyhövdingens initiativ från kansliet.

Whisky-Gillet har sammankommit 6 gånger med ett deltagande av ca. 12 bröder per sammankomst. Whisky-Gillet sammankommer i huvudsak på Handelsgillet i kabinett Donatorn, men trevliga sammankomster förekommer också i någon broders personliga domäner, 2015 igen i januari hos Rolf Swanljung. Ett mycket uppskattat avslut på vårens verksamhet är en tasting i slutet på maj i Ekenäs hos där bosatta bröder, i år hos Ecci Westerlund med inledning hos Bo Pelin.

Whisky-Gillet brukar också göra besök eller exkursioner och ett intressant besök i oktober 2015 gjordes till Helsingfors första destilleri på över 100 år, Helsinki Distilling Company, med 23 deltagare. Vidare deltog en handfull medlemmar på en resa tillsammans med Golfgillets medlemmar till Skottland.

Whisky-Gillets verksamhet har varit traditionell med provsmakningar av whisky; en normal tasting innefattar blindtest med poänggivning av tre olika whiskyn. En avvikande tasting är en öppen tasting som vanligen leds av en importör vars produkter vi smakar, vilket i år har skett vid två tillfällen, i mars och september, under ledning av Irlands whiskey ambassadör i Finland, Aisling Byrne.

Sammankomsterna innefattar även en lektion i whiskyprodukter och kultur i form av litteratur om whisky eller med den gästande importören som föredragshållare, samt med beskrivningar av de tastade whiskyna.

Våra provsmakningar genererar en rankinglista, som vid årets slut innefattar över 200 olika whiskyn, med poängbedömningar och verbala kommentarer.

Whisky-Gillet ser med tillförsikt på framtiden men uppehåller en aktiv medlemsrekrytering med målsättning att få nya – gärna yngre bröder – som medlemmar.

Kaj Pettersson
Whiskyhövding

 

SAMARBETSFÖRENINGEN MANSKÖREN FRIHETSBRÖDERNA R.F 2015

År 2016 celebrerade Frihetsbröderna sitt 110:e verksamhetsår.  

Totalt under året 33 tisdagsövningar på Gillet. Årets första konsert var den traditionella sången vid Runebergsstatyn på Runebergsdagen.  I april hölls en stor utsåld 110-års jubileumskonsert i Balders sal tillsammans med Lappfjärds Manskör. I samband med denna gjordes också en ”flash mob” på Senatstorget.  På jubileumskonserten uruppfördes Nocturne skriven för Frihetsbröderna. Nocturne är tonsatt av frihetsbrodern Christian Holmqvist till text av Topelius. I maj traditionell Floradagssång på Brummerska hemmet och våravslutning.

Hösten inleddes i september. I november firades körens 110-årsdag med sång på Gilleaftonen 5 november. Under kvällen sjöngs Modersmålets sång med kraftiga stämmor av den ca 100 personer stora skaran Gillebröder. Årets avslutades i december med julkonsert i Brändö kyrka och efterföljande sits på Gillet.

Under året uppträdde även Frihetsbröderna med kvartett- och dubbelkvartett uppsättningar på flertalet tillställningar. Antalet aktiva sångare vid årets slut uppgick till 25 sångare.

 

BILJARDKLUBBEN 2014

Glädjande för året 2014 var att vi igen har fått goda juniorspelare med i tävlingarna. Biljardklubbens medlemsantal under året 2014 uppgick till 82. Biljardborden i klubbrummet används uppskattningsvis av cirka 150 medlemmar. De interna tävlingarna bestod av Snookercuppen med 17 deltävlingar, som spelas varannan måndag med handicap, vilket gör att alla oberoende av spelerfarenhet har möjlighet att vinna. Därtill spelas Handelsgillets mästerskap i snooker från scratch och  Pool-mästerskapet i spelet Nine-Ball. Snookermästare blev Janne  Zilliacus. Cup-mästare blev Roger Rajalin med 50 poäng följd av Guy Strömsholm och Lars Grandell. Nine-Ball tävlingen vanns av Niklas Korhonen, tvåa blev Rami Niemistö.  Guy Strömsholm gjorde årets bästa snooker-brake under tävling med 37 poäng.

Klubbkamperna mot Börsklubben slutade normalt med seger för börsklubben i vårens kägelmatch  medan Handelsgillet vann Snooker och Nine-ball matchen på hösten. Bortamatchen mot Svenska Klubben i Tammerfors slutade i en förlust för  Handelsgillet. Vi spelade  det ryska spelet “Turok”, som var främmande för alla våra lagmedlemmar. Den traditionella bridge- och biljardkampen mot Tammerforsarna vanns dock av Handelsgillet.

Skinkguerren avslutade spelåret den 12 december. Kim Björkwall vann skinkan och var kvällens “killer” och tog därmed Camparin. Perttu Toikkanen vann salamin som tvåa och Tomas Köhler vann osten. Säsongavslutning med middag och prisutdelning i klubbrummet  avslutade det frangångsrika biljardåret 2014

Roger Rajalin

 

BUSINESSKLUBBEN 2014

Inledning och fakta

BusinessKlubben höll sitt konstituerande möte våren 2013 och hade totalt 5 möten under det första året, och under denna tid sökte modell för hur klubben fungerar bäst.

Vintern 2014 bildades en ny ledningsgrupp och klubben fick ny aktivitet. Ledningsgruppens sammansättning är: 

Mikael Krogius (ordförande och kontaktperson), Jens Mahlberg, Kaj Nordström och Kenneth Nysten.

Som klubbens mission antogs: Klubbens syfte är att befrämja företagskunskap, -kunnande och –ledning bland Handelsgillets medlemmar inom näringslivet.

Som klubbens målgrupp definierades: Handelsgillets aktiva företagsledare inom näringslivet samt unga gillebröder.

Klubbens medlemsantal är 58 gillebröder.

Tillställningar

Ett s.k. Re-Boot (nystart) möte hölls 20.5. i Donatorn med 17 deltagare. Mikael Krogius önskade deltagarna välkomna och presenterade klubbens syfte och verksamhetsidéer. Kenneth Nysten höll ett föredrag om ”Effektiv försäljning” med påföljande diskussion och frågor.

Den 11.9. hölls en mycket lyckad social samvaro i restaurang Teatteris VIP lounge. På programmet var en Gillet inriktad rolig frågetävling. 23 gillebröder deltog.

Följande möte hölls igen i Donatorn den 5.11 med 10 deltagare. Harri Tamminen höll en introduktion om ämnet ”Framgångar och motgångar i mitt försäljningsarbete” och sedan drog varje deltagare sin egen historia inom samma ämne. 

Julfesten hölls i glada tecken i Donatorn den 5.12. De 14 deltagarna bjöds på glögg, Kaj Nordström talade om ”Arbetsvälbefinnande” och julgubben uppenbarade sig med gåvor till alla, en ficklampa med ingraveringen ”BusinessKlubben”.

Övrig verksamhet

I juni 2014 genomfördes en kompetensanalys bland medlemmarna. 23 personer svarade på frågorna som var indelade i två kategorier: ”Min egen kompetens” och ”Mitt kompetensutvecklingsbehov”.  Största kompetensen bland svararna fanns i ”Företagsamhet” och största behovet till kompetensutveckling i ”Försäljning”.

I Gillebladet nr. 3 / 2014 fanns en helsidas intervju med ordförande Mikael Krogius under rubriken ”Tillbaka till rötterna”. Intervjun berättar om BusinessKlubbens utveckling, mål och aktiviteter.

Klubben har haft två sponsorer, Oracle som bjöd på välkomstdrinken på Teatteri och Future Skills som bjöd på glöggen och julklappen på julfesten. 

Mikael Krogius

BusinessKlubbens ordförande

 

BÖRSGILLET 2014

Börsgillet är klubben för placerings- och penningmarknadsintresserade gillebröder. Det gånga året har gått i tidigare års anda och intresset för klubben har vuxit stadigt, på postningslistan finns nu 132 gille­bröder.

-Vi började börsåret den 3 februari med ett besök hos Ålandsbanken, där vi fick höra om ban­kens nya bostadssparfonder, ett intressant komplement till börsaktier. Närvarande hela 28 bröder.

-Den 8 april besökte vi SRV:s kontor i Esbo och fick bekanta oss med deras byggprojekt och principer. 12 Gillebröder deltog.

-Den 5 maj berättade Mats Hansson och Kristian Tammela från Nordea Bank för oss hur in­vestera i utländska aktier. 25 bröder deltog i mötet på banken.

Vid majmötet presenterades också resultat för Börsgillets fiktiva placeringstävling och vin­nare blev år 2014 Håkan Löfgren med Henrik Strömberg som tvåa och Göran Lindroos som trea.

-Den 8 september berättade Risto Honkanen, Michael Nordman och Sebastian Beck från Mandatum Life och Danske Bank om försäkringslösningar för placeringar och Danske Banks placeringsutbud. 15 bröder närvar på banken.

-Den 6 oktober besökte vi Evli Bank Abp. Kim Pessala och Peter Lindahl berättade om huruvida det råder köpläge på tillväxtmarknaderna. Banken förlänade även ett pris för investe­ringstävlingen 2014-2015, vilken startade vid mötet. 25 personer deltog i mötet.

-Det för november 2014 planerade företagsbesöket inhiberades pga att värdbolaget inte hit­tade personal för ändamålet.

Börsgillets presidium har år 2014 fortsättningsvis bestått av Olof Rehn, börshövding, Jarl Waltonen (pressek­reterare), Tom Strömberg (kassör), Kari Laakso (tävlingsansvarig) och Gö­ran Lindroos.

Olof Rehn

 

FISKEKLUBBEN 2014

1) Vintermöte på restaurang Salve i januari. Elva deltagare.  

2) Vårmöte på restaurang Salve i mars. Sex deltagare.  

3) Vårfiske på Kila gård i Kimito. 

4) Höstmöte på restaurang Salve i oktober. Sju deltagare.

5) Surströmmingsmiddag i Ekenäs i november. Åtta deltagare. 

 

GILLEKOCKARNA 2014

Verksamheten år 2014 innehöll trevliga upplevelser.

Under året hade vi 4 matlagningskvällar på hösten och 4 kvällar på våren på Lönkan.

Klubbens årsmöte hölls på Lönkan den 22 januari i samband med året första matlagningskväll. Femton gillekockar deltog. Temat var "Tilltugg". Denna kväll var även den traditionella hjortkvällen. Som vanligt fick man också köpa på förhand beställt kött.

Den andra kock-kvällen under vårterminen den 12 februari behandlade "Wok-mat". Organisatörer var Anders Mattas och Bengt Johansson

Vi bekantade oss med sydamerikansk mat den 12 mars under ledning av Ben Wiberg och Sten Petrell.

"Rom och andra pärlor" var temat den 9 april med Hencca Vilén och Ben Wiberg. Gäster var Janne och Pekka Tarmio, som presenterade sin bok Mäti-helmiä lautasella, som även var till salu.

Den 14 maj gjorde vi förberedelser för säsongavslutningen på Brage. Vi tillverkade delvis middagen för morgondagens avslutningsfest.

Den 15 maj hade vi säsongavslutning tillsammans med Vinklubben och Frihetsbröderna. Gillekockarna ansvarade för maten, Vinklubben för vinerna och Frihetsbröderna för underhållningen. Tillställningen blev en succé. Vi avnjöt en fem rätters middag, som bestod av batong med skagenröra, Sparris med kallrökt lax och hollandaisesås, broilersallad med currysås, ryggbiff med ärt-lökblandning, timjanpotatis och rödvinssås, choklademousse med persikor samt kaffe med äppelbakelser samt avec.

Hösten inleddes på Lönkan den 17 september med en Gourmet-middag, med Ben Wiberg som organisatör.

"Bröd, Pajer, Piroger och Kalla såser" blev det den 15 oktober med Ben Wiberg och Hencca Vilén.

Den 12 november var temat "Potatis, Kött och Desserter" med Ben som huvudorganisatör.

Höstterminen avslutades den 10 december med temat "Vad gör med julmatsrester".

Vid matlagningskvällarna hade vi mellan 10 och 18 deltagare och i snitt 13 deltagare.

Antalet medlemmar vid årets slut var 47 personer på postningslistan, när alla de som inte hade betalat sin verksamhetsavgift hade strukits. Tre nya medlemmar har anmält sig under året.

Gillekockarnas ekonomi är i balans. Verksamhetsavgifterna har gått åt att betala hyror och råvaror.

GilleKockarnas verksamhetsgrupp

 

GOLFGILLARNA 2014

Året 2014 var ett rekordår på många sätt, 20 nya medlemmar anslöt sig till GolfGillarna och totalt har vi nu 136 medlemmar. Vi spelade 18 tävlingar på olika golfbanor runtom i Nyland, vanligtvis på tisdag morgon,  och summa 104 Gillare ställde upp i minst 1 deltävling.
Sammanlagt noterades 714 startande under säsongens samtliga tävlingar, vilket visar på ett stort intresse för vår verksamhet.


Den 28 mars samlades GolfGillarna till ett första möte, säsongöppning,  på Handelsgillet.
Härvid introducerades en ny GolfGillar-spelskjorta, en vit pikéskjorta med GG-emblem på bröstet och sponsormärke (BMW)  på ärmen. Det ser onekneligen rätt snyggt ut med en enhetlig dress när vi rör oss på golfbanorna från Hangö i väst och Rönnäs i öst.
Spelprogrammet 2014 presenterades och ”regelgurun” Kimmo Helaskoski från Golfförbundet höll en uppskattad föreläsning om golfregler och svarade också på en mängd kvistiga frågor som ställdes av en entusiastisk publik. Middagen var god och riklig och dryckesvisorna avlöste varandra, en fin kväll i goda vänners lag. Sedan var det bara att vänta på vår och sommar !

Starskottet gick på Aulanko den 2 april, ett exceptionellt tidigt datum,  sedan spelades varje tisdag i maj och i juni fram till midsommar och efter en kort paus under juni-juli återupptogs tävlandet den 22.7.  Säsongen avslutades på Suur-Helsingin Golfs Lakisto-bana den 16 september.

GolfGillarnas tävlingar uppdelas i två klasser, A och B, beroende på handicap och i varje tävling vinner segraren i resp. klass en flaska gott rödvin som införskaffats för ändamålet. 2. och 3. pris utgöres av golfbollar som ju alltid kommer väl till pass. Priser och övriga kostnader täckes av den spelavgift på 30 € som uppbäres varje säsong och som är ett villkor för medverkan i tävlingsverksamheten.

I vanlig ordning möttes GolfGillarna i ädel kamp om klubbmästerskapet på Esbo Golfsällskaps bana  invid Ring III , hela 59 deltagare deltog och årets mästare heter Jaakko Salovius. GolfGillare-pokalen, som man tävlar om i klass B vanns av Viking Nyholm.

Den 29 september avslutades säsongen med middag och prisutdelning på Handelsgillet, därefter följde ett informellt valmöte. Spelgruppens ordförande Pekka Montonen avsade sig återval och efterträddes av Bengt ”Sicke” Rosenquist. Övriga medlemmar i ”Spelgruppen 2015 ” är Peter Mattson, Claes Lagerstedt, Johan Andler, Bengt Sjöblom, Kalle Lindman, Hasse Weckman och Pekka Montonen som kvarstår som medlem.
Det finns alla skäl att se fram emot ett fint spelår 2015, intresset är stort och stämingen god bland GolfGillarna, vi välkomnas på de flesta golfbanor i Nyland, har fina tävlingar där segraren kan vara vem som helst i gänget.  Vad mer kan man begära!

 

JAZZGILLARNA 2014

Under år 2014 ordnade JazzGillarna som vanligt totalt sju spisarkvällar – fyra på våren och tre under höstens lopp. Året inleddes med en presentation av sångerskan Monica Zetterlund, aktuell på grund av nyutkomna filmen om hennes liv, presenterad av Hasse Westerberg. Hasse presenterade också sångaren och pianisten Nat King Cole i april. Dessförinnan hade Kenneth Westerberg i februari presenterat pianisten Teddy Wilson och i mars Kaj Backas sina egna favoritskivor plus en liten finurlig jazzfrågesport.

Kenneth Westerberg öppnade höstträffarna med att berätta om trombonister. I oktober var temat “What’s In A Name?”, jazzlåtar med kvinnonamn presenterade av René Lardot och Sven Kullberg. Året avslutades i november med tenoristen Coleman Hawkins med Svenne Krogius som presentatör.

Deltagarantalet på dessa spisarkvällar varierade mellan c. 15 till 25 medlemmar per kväll. Som bäst har vi varit över 30 personer, t.ex. för att höra Monica Zetterlund.

JazzGillarna ordnade i oktober för åttonde gången en avec-kväll med levande jazz på Handelsgillet. För musiken svarade denna gång sångerskan Aili Ikonen & Tribute To Ella Fitzgerald. Kvällen blev än en gång en stor succé med fullpackat i Donatorn och en trevlig stämning.

På JazzGillarnas egen klubbsida på webben uppdateras program och resultatlistor regelbundet.

Nya JazzGillare är alltid välkomna på våra kvällar.

Keep swinging!

 

SENIORKLUBBEN 2014

Seniorklubbens (f.d. Seniorutskottet) verksamhet under 2014 var följande: 

1) besök vid Kirpeläs konstmuseum i februari. Tre deltagare.  

2) besök på Villa Hagasund i april, Brylcreme-utställningen. Fem deltagare.  

3) besök på Mannerheim museet i oktober. Fem deltagare.  

4) besök på Krigsmuseet i oktober. Tio deltagare. 

 

VINKLUBBEN 2014

Under verksamhetsåret hade vinklubben i medeltal 105 medlemmar.

Styrgruppens sammansättning:

Ramon Sanchez-Beyrath (ordf.), Kim Björkwall, Per Hagman, Guy Hellman, Aarno Magnusson*, Kristian Stenius, Bo Söderholm

Under året har styrgruppen sammanträtt sju gånger.

*) På grund av sjukdom har Aarno Magnusson inte kunnat delta i styrgruppens möten 2014.

Vinklubben har ordnat sju vintastingar under år 2014. Antalet deltagare har varierat mellan 30 och 62. I medeltal var deltagarnas antal 51. Tastingarna är avec.

Tillsammans med Gillekockarna och Frihetsbröderna ordnade Vinklubben en vårfest avec i Brages utrymmen den15 maj. Gillekockarna lagade maten, Vinklubben valde vinerna samt berättade om och serverade dem och Frihetsbröderna sjöng under kvällens gång. Festen var mycket lyckad. Nittio personer deltog.

 

WHISKYGILLET 2014

Denna årsberättelse för år 2014 innefattar verksamheten för Whisky-Gillets 18. verksamhetsår. Totalt har över 70 bröder anmält sig till Handelsgillets kansli som whiskybröder, till vilka kallelser till tasting och rapporter från tasting sänds från kansliet.
Whisky-Gillet har sammankommit 5 gånger med ett deltagande av c. 15 bröder. Whisky-Gillet sammankommer i huvudsak på Handelsgillet i kabinett Donatorn, men trevliga sammankomster förekommer också i någon broders personliga domäner. Ett mycket uppskattat avslut på vårens verksamhet är en tasting i slutet på maj i Ekenäs hos där bosatta bröder.

Whisky-Gillet har uppehållit en traditionell verksamhet under året med provsmakning av whisky – en normal tasting innefattar blindtest med poänggivning av tre olika whisky. En avvikande tasting är en öppen tasting som vanligen leds av en importör vars produkter vi smakar. Sammankomsterna innefattar också en lektion i whiskyprodukter och kultur i form av genomgång av litteratur om whisky eller med den gästande importören som föredragshållare. Våra provsmakningar genererar en rankinglista, som vid årets slut innefattar c. 200 olika whiskyn, med poängbedömningar och verbala kommentarer.

Whisky-Gillet ser med tillförsikt på framtiden men uppehåller en aktiv medlemsrekrytering med målsättning att få nya – gärna yngre bröder – som medlemmar.

Kaj Pettersson
Whiskyhövding

 

SAMARBETSFÖRENINGEN MANSKÖREN

FRIHETSBRÖDERNA R.F. 2014

Manskören Frihetsbrödernas 109-verksamhetsår var igen fyllt med traditionellt och nytt program.

Övningarna inleddes den 7 januari på Handelsgillet. På Runebergsdagen uppvaktades vår Nationalskald traditionsenligt vid Runebergs staty i Esplanadparken. I mars genomförde kören en konsertresa till Lappfjärd och konserterade tillsammans med Lappfjärds Manskör. Första maj firades genom sång och påföljande sits på Handelsgillet. Den 8 maj arrangerades en välbesökt vårkonsert i Balders sal. Kören uppvaktade traditionsenligt äldreboendena Brummerska Hemmet och Hedvig Sofia på Floradagen. Tillsammans med Gillekockarna och Vinklubben arrangerades en gemensam vårfest i Brages lokaliteter den 15 maj. Arrangemanget var mycket lyckat med ca 100 deltagare.

Hösterminen inleddes i september och i oktober uppträdde Frihetsbröderna på Manskörsförbundets sångarting i Borgå. I november uppträdde en dubbelkvartett på Norra Hagas pensionärers 40-års jubileum. Julkonserten den 12 december hölls i utsålda Brändö kyrka. Efteråt firades julfest på Handelsgillet.

Under året uppträdde även Frihetsbröderna med kvartett- och dubbelkvartett uppsättningar på flertalet tillställningar. Antalet aktiva sångare vid årets slut uppgick till 25 personer. Nya sångare är välkomna med!

 

 

 

Klubbarnas kontaktpersoner

Berättarcaféet

Lars Kusénius, 0400 620 311, lasse.kusenius@gmail.com, Stig Hannén, 050 538 5040, stig.hannen@luukku.com

Biljardklubben >>

Roger Rajalin, 0400 746 747, roger.rajalin@gmail.com

Bridgeklubben >>

Carl Johan "Chester" Blomstedt, 0440 880070,
c-j@blomstedt.com

Businessklubben >>

Mikael Krogius, 0400-700 054, krogius@winwap.com

BörsGillet >>

Olof Rehn, 668 96565, olof.rehn@rehnco.com

Fiskeklubben >>

Robin Nygård, 045 104 3800

FrimärksGillet >>

Bjørn Klavenes, 040 509 6327, bjorn.klavenes@outlook.com

GilleKockarna >>

Fridrik Andersen, 050 341 5726, islanningen@hotmail.com

GolfGillarna >>

Bengt Sjöblom, 040 512 9400, basjoblom@gmail.com

Historieklubben

Kaj Nordström, 040 505 6386, kaj.nordstrom@futureskills.fi, Folke Wallenius, 050 326 9009, sfhwallenius@gmail.com

JazzGillarna >>

Kenneth Westerberg, 040-573 3464

kenneth.westerberg@metso.com

Vinklubben >>

Kim Björkwall, 0445 252 627, kim@bjorkwall.com

WhiskyGillet

Christian Wentzel, 040 900 4889, christian.wentzel@asemanlapset.fi

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna >>

Rolf Fohlin, 040 1787699, rolf.fohlin@gmail.com