Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

Anslagstavlan

Far- och son vinprovning 25.9.2018

Vinklubben inbjuder härmed alla medlemmar i Vinklubben att tisdag 25.9.2018 kl.16-18 ta med er son, barnbarn, kusinbarn, grannens son, eller annan lämplig yngre man, till vilken du vill introducera Handelsgillet i allmänhet och Vinklubbens verksamhet i synnerhet.

Medlemsenkäten 2018 - resultat

I bifogad pdf-fil hittar du resultatet av medlemsenkäten 2018.

Jazzkonsert 8 oktober 2018 på Gillet

Årets jazzkonsert, som hålls i Donatorn måndagen den 8 oktober kl.18.00, ägnas åt en älskad figur inom svensk jazz, en verklig legendar. Årets konsert är döpt till "Hyllning till Monica"

Fastighetens utvecklingsprojekt

Material till påseende

Ordna möten och fester hos oss

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med våra lokaliteter.

Här kan du även göra en offertförfrågan direkt till restaurang Cantina West.