Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Golfgillarnas Far och son-tävlingar 8.6 och 2.8.2018

11.04.2018 kl. 09:38
Den första Far och son-tävlingen hålls på Tapiola Golf fredagen den 8.6.2018 kl 16.00 och den andra på Hirsala Golf torsdagen den 2.8.2018 kl 15.00.
Greenfee per spelare i vardera fallet är 45€.

Tävlingen spelas som Greensome  i par och anmälningarna görs i normal ordning via vår webbsida. Vi har antagit att få  med  minst 10-12 par per tävling.

Mera information publiceras inom kort på Golfgillarnas webbsida och kommer också att diskuteras under Säsongöppningen.

 

Publikationer

Gilleinfo mars 2019

 

 

Gillebladet nr 1/2019

 

 

Ordna möten och fester hos oss

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter

Här kan du även göra en offertförfrågan direkt till restaurang Cantina West.

Bekanta dig med restaurangens övriga lokaliteter.