Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Fastighetens utvecklingsprojekt

28.08.2018 kl. 11:35
Material till pÄseende
Bakgrundsmaterialet till styrelsens planer på utveckling av Kaserngatans fastighet finns från och med tisdag 4.9.2018 till påseende på kansliet för medlemmar vardagar mellan kl. 9.30 och 11.30 mot sekretessförbindelse.

Ordna möten och fester hos oss

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter

Här kan du även göra en offertförfrågan direkt till restaurang Cantina West.

Bekanta dig med restaurangens övriga lokaliteter.