Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Betalning av måltid efter valmötet 28.11.2019

19.09.2019 kl. 11:07
Deltagarna i valmötet på Hanken med ombedes betala in 38€ för mat &dryck till Gillets konto.

Middagsbetalning, 28.11.2019

Måltiden med måltidsdrycker 38€/person. I priset ingår en snaps och två glas vin. Betalas in till Gillets konto FI352401 1800 0601 12

 

Hanken

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....