Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Seminariet EU- QUO VADIS?

10.10.2019 kl. 12:35
Handelsgillet i Helsingfors, Ekonomiska Samfundet i Finland och Svenska handelshögskolan ordnar 5.11.2019 kl. 15.00 sitt traditionella seminarium som i år fokuserar på EU och de utmaningar EU står inför.

Seminariets program behandlar kommande, förflutna och aktuella händelser som påverkar EU:s handlingskraft. Hur bör EU agera och hantera det handelskrig som hotar? Vad är de direkta och indirekta effekterna av resultatet i EU-parlamentsvalet, som var en framgång för både nationalistiskt inriktade grupperingar och det liberala partiet ALDE samt de Gröna, medan socialdemokraterna och de konservativa tappade mark? Vilka komplikationer har Brexit orsakat - och vad kommer det orsaka?

Anmäl dig och ta del av programmet, talarna och nätverkandet! Deltagaravgiften är 95 € och i den ingår buffé och kaffeservering.

Anmäl dig på www.toppsemi.com

Efter varje inlägg följer en kort diskussion som leds av moderatorerna Anna Bertills och Jens Berg.

Seminarieinbjudan i pdf-format

 

PROGRAM

15:00

Seminariet öppnas av Hankens rektor Karen Spens och seminariekommitténs ordförande minister Jan-Erik Enestam

15:10

EU som global aktör – mera prat än verkstad? MEP Nils Torvalds

15:40

EU och den inre marknaden – outnyttjad potential? Civilingenjör, civilekonom Leif Östling, tidigare VD för Scania

16:10

EU:s försvarsdimension – ett Natoperspektiv. FD, docent Ann-Sofie Dahl. Expertkommentator René Nyberg

16:40

Paus för kaffe och nätverkande

17:10

Ryssland och EU – söndra och härska? Styrelseordförande, tidigare statsminister Esko Aho. Expertkommentator René Nyberg

17:50

Norden i EU -block eller ej? Nordisk samarbetsminister Thomas Blomqvist

18:20

Sammanfattande kommentarer. Generalsekreterare Paula Lehtomäki

18:30

Slutord: Jan-Erik Enestam

18:30 - 20:00

Buffé

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....