Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Valberedningens förslag till valmötet 28.11.2019

19.11.2019 kl. 10:58
Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019.

Valberedningens förslag finns till påseende på kansliet fr.o.m. 19.11.2019. Förslaget kommer även att finnas tillgängligt på Handelsgillets möten den 19 och 21 november 2019.

 

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....