Vad är Handelsgillet

Handelsgillet i Helsingfors r.f. har verkat sedan år 1857. Den allmännyttiga föreningen har drygt 1 000 medlemmar och bedriver en mångfasetterad verksamhet. I Gillets klubbar kan man idka flera hobbyer.

 

 

 

 

Christian Borenius ny ordförande

28.11.2019 kl. 19:05
Christian Borenius har valts till ordförande för Handelsgillets styrelse år 2020. Han valdes enhälligt vid föreningens valmöte torsdagen den 28 november. Borenius efterträder Johan Hjelt, som lett styrelsen fem år.

Christian Borenius har valts till ordförande för Handelsgillets styrelse år 2020. Han valdes enhälligt vid föreningens valmöte torsdagen den 28 november. Borenius efterträder Johan Hjelt, som lett styrelsen fem år.

Av de styrelsemedlemmar, som var i tur att avgå, omvaldes Mikael Krogius och Kaj-Erik Lindberg för följande tvåårsperiod. 

Till nya styrelsemedlemmar valdes Thomas Hallbäck och Olof Rehn.


Övriga styrelsemedlemmar är Torbjörn Jakas, Christian Nordgren och Bo Söderholm, vilka är valda till utgången av år 2020. 

Peter Nordling, som har suttit i styrelsen tre mandatperioder, var inte valbar. Därmed består styrelsen av ordförande plus sju medlemmar.

Handelsgillets styrelse har redan tidigare utsett Kaj-Erik Lindberg och Bo Söderholm till ansvariga för Handelsgillets byggprojekt från och med den 18 november.

 

Christian Borenius

Foto: Hannes Victorzon

Ordna möten och fester hos oss

OBS! För tillfället är Gillefastigheten under ombyggnad. Byggprojektet beräknas pågå hela våren 2020 och man kan inte boka kabinett under den här tiden.

Handelsgillets lokaliteter är också ett finlandssvenskt mötescentrum. Här kan finlandssvenska föreningar avgiftsfritt hålla möten med tillgång till restaurangservice. Boka ett kabinett på telefonnumret för medlemmar: 020 7425330 eller via booking@cantinawest.net.

Bekanta dig med Handelsgillets lokaliteter


Kabinett- och klubbutrymmena under sanering....