Extra föreningsmöte / Dagordning

02.10.2019 kl. 11:22
Extra föreningsmöte den 10 oktober 2019 kl. 18.00 på Svenska handelshögskolan, Arkadiagatan 22, Auditorium 309

Dagordning

 

1.Mötet öppnas

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

3. Val av två protokolljusterare och rösträknare

4. Mötets lagenlighet och beslutsförhet

5. Presentation av gårdsprojektets nuläge

  •        Huvudplanerare arkitekt Stefan Ahlman
  •        Styrelseordförande Johan Hjelt

6. Styrelsens förslag till Handelsgillets och Fastighets Ab Gillegårdens åtgärder.

Beslut om rekommendation till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården att lyfta banklån, låta inteckna fastighet, att göra nödvändiga pantsättningar av pantbrev och aktier 

Beslut om givande av borgensförbindelse till säkerhet för bankkredit till Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården, samt härmed sammanhängande frågor

7.  Mötet avslutas

 

DAGORDNINGEN I PDF-FORMAT