Slutsummering

31.12.2020 kl. 11:15
Insamlingen Handelsgillets byggnadsfond inbringade totalt 234 552,14 euro.
Skråväsendets 16 838,64 euro kommer att införlivas i Byggnadsfondens totalsumma.

Slutsumman uppgår följaktligen till fantastiska 251 390,78 euro!

GOTT NYTT ÅR 2021!