Borenius omvald

18.11.2021 kl. 22:43
Christian Borenius omvaldes vid valmötet enhälligt till ordförande för Handelsgillet för år 2022
Thomas Hallbäck och Olof Rehn omvaldes för de följande två åren. På ikraftvarande mandat sitter sedan tidigare Christian Nordgren och Bo Söderholm. I stället för Mikael Krogius och Kaj-Erik Lindberg som inte längre var valbara valdes Carl Johan Schauman och Christian Wentzel till nya styrelsemedlemmar.
Alla val var enhälliga.