Höstens program

16.06.2022 kl. 13:37
Här ser du höstens program och vidtalade föredragshållare. Rubriker och ingress till föredragen publiceras närmare evenemangen. Programmet för slutet av hösten publiceras så fort allt är fastslaget. Vi väntar bl.a. på nytt datum från utrikesminister Pekka Haavistos kabinett.

Gilleaftnar (för medlemmar) torsdagar kl. 18.00
15 september: Hannu Krook, SOK:s koncernchef
22 september: Susanne Ehnbåge, Vd för Lindex och Jari Latvanen Vd för Stockmannkoncernen
29 september: Kai Kantanen, landschef för Helly Hansen

6 oktober: Handelsgillets styrelse presenterar sitt förslag till stadgeändring gällande enhällighetsklausulen i nu gällande stadgar
13 oktober: Toni Stigzelius, Vd för Broman Group och Motonet
20 oktober: minister Pär Stenbäck om Ukraina
27 oktober: Introduktionsafton för nya medlemmar

3 november: Nathalie Ahlström, Vd för Fiskars Abp
10 november: bekräftas senare
17 november: bekräftas senare
24 november: Föreningens valmöte


Tisdagsluncher (för medlemmar) kl. 12.00
6 september: Jörgen Wiik, Vd för Fastighets Ab Arcada Nova och Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården
20 september: Clarissa Köhler, verksamhetsledare för Handelsigillet berättar om höstens program

4 oktober: Per-Erik Lönnfors, gillemedlem
18 oktober: Rainer Frigren, gillemedlem

1 november: Martti Korpijaakko, gillemedlem
15 november: Peter Österberg, gillemedlem

Annat program
Kräftis (avec tillställning) torsdagen den 18 augusti kl. 18.00
Medlemexkursion till Hangö Frontmuseum torsdagen den 8 september med start från Kaserntorget kl.10.00
Handelsgillets 165-årsmiddag (för medlemmar) onsdagen den 30 november kl. 18.00
Jullunch (avec tillställning) torsdagen den 15 december kl. 12.00