Bokslutsmöte

29 April 2021 kl. 18.00–20.00

Ordinarie föreningsmöte, Bokslutsmöte, ärenden enligt paragraf § 14 i Handelsgillets stadgar.
Mötets agenda kommer att publiceras här under mötesveckan.

Med hänvisning till den temporärt ändrade föreningslagen samt rådande myndighetsbegränsningar önskar vi att man deltar på distans.

Den som vill befullmäktiga en annan gillemedlem att föra sin talan under torsdagens föreningsmöte ska före mötet sända en fritt formulerad fullmakt som ett e-post-meddelande eller skanna en bild av en fullmakt till adressen info@handelsgillet.fi.

Enligt tillfällig lag är det okej att representera med fullmakt denna vår (t.o.m. 30.6), förutsatt att den fullmäktigades totala röster ej överskrider 1/10 av samtliga vid mötet företrädda.

Anmäl dig till bokslutsmötet den 29 april genom att klicka här
 

 


Arrangör
Handelsgillet i Helsingfors