Business och gemenskap
sedan år 1857

Hela Handelsgillets vårprogram är inhiberat.

Bokslutsmötet som enligt stadgarna ska hållas före utgången av april månad kommer sannolikt i år att sammankallas senare än stadgarna påbjuder.

En uppdatering gällande fastighetsprojektet kommer till webbplatsen under denna vecka.

Denna webbplats uppdateras kontinuerligt


Program


Info

Så undviker vi coronasmitta

När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Isolering och armering läggs på plats

Arbetet på innergården går raskt framåt. Nu radas isoleringsmaterial och armeringsjärn ut över hela innergården.

Idag bärs armeringsjärn in på gården

Igår packades och jämnades ytan på innergården