Byggnadsfonden - preliminär slutsummering

04.12.2020 kl. 09:37
Riktigt alla inbetalningar som gjorts syns inte ännu p.g.a. tidsfördröjningen mellan bankerna.