I modulen nedan anmäler du dig till tisdagslunchen den 19 oktober ber kl. 12.00

Anförande av Gillemedlemmarna Torbjörn Wiik och Thomas Hallbäck