Gillebladet

Gillebladet är Handelsgillets språkrör. Tidskriften kommer vanligtvis ut med fem nummer per år. Den är dels en medlemstidning, dels ett Life Style Magazine som tar upp aktuella teman inom business, kultur och samhälle.

Förutom till medlemmarna distribueras tidningen till ekonomiska och politiska beslutsfattare samt till media. Upplagan är ca 1 200 exemplar.

Under 2022 kommer Handelsgillet inte att ge ut någon tryckt tidning.

 

Webbartiklar