Kontaktuppgifter

Adress

Handelsgillet i Helsingfors r.f. 
Kaserngatan 23 C
00130 Helsingfors

Kansliets telefonnummer 09 669 798
E-post info@handelsgillet.fi

 

Verksamhetsledare

Clarissa Köhler
clarissa@handelsgillet.fi

 

 

 

Förtroendevalda 2024:

Styrelseordförande

Christian Borenius

 

Styrelsemedlemmar:

Thomas Hallbäck
Olof Rehn, vice ordförande
Thomas Selenius
Kenneth Söderholm
Carl Johan Schauman
Christian Wentzel

Ekonomiutskottet:

Olof Rehn, ordförande
Johan Bergström
Michael Berner
Henri Bucht
Christian Hällström
Kaj-Erik Lindberg

Kommunikationsutskottet:

Thomas Hallbäck, ordförande 
Peter Nordling
Patrik Lindfors

Verksamhetsutskottet:  

Carl Schauman, ordförande 
Kim Björkwall, Klubbhövding
Tomas Köhler, Klubbhövding
Victor Lindahl
Robin Nygård, Klubbhövding
Roger Rajalin, Klubbhövding
Karl Stockmann
Stefan Svanljung
Rikard Wikström

Valberedningen:

Derek Breitenstein, ordförande
Kaj-Erik Lindberg
Robert Salmelin
Leif Sundman
Maunu Toivari

Utmärkelser

Handelsgillet kan tilldela speciellt aktiva och välmeriterade medlemmar utmärkelser och förtjänsttecken. De främsta utmärkelserna är hedersordförande (endast en tidigare ordförande och aldrig flera än en), hedersmedlem och hedersbroder.

Hedersmedlemmar:

Sune Almqvist
Lasse Koivu
Bror Krause
Birger Mickwitz
Karl Stockmann
Mikko Wildtgrube
Göran Åhman

Hedersbröder:

Bror Hagman
Sven-Olof Kullberg
Rolf Svanljung
Hans Westerberg 

 

Lämna ett meddelande

Skriv siffran 2 med bokstäver: