Kontaktuppgifter

Adress

Handelsgillet i Helsingfors r.f. 
Kaserngatan 23 A 12
00130 Helsingfors

Kansliets telefonnummer 09 669 798
E-post info@handelsgillet.fi

 

Verksamhetsledare

Clarissa Köhler
clarissa@handelsgillet.fi

 

 

 

Förtroendevalda 2021

 

Styrelseordförande

Christian Borenius

 

Styrelsemedlemmar

Thomas Hallbäck
Mikael Krogius
Kaj-Erik Lindberg
Christian Nordgren
Olof Rehn, vice ordförande
Bo Söderholm 

Ekonomiutskottet

Olof Rehn, ordförande
Alexander Bargum
Michael Berner
Henri Bucht
Christian Hällström
Kaj-Erik Lindberg

Kommunikationsutskottet

Thomas Hallbäck, ordförande 
Annika Borgström, adjungerad medlem
Matts Dumell
Peter Nordling
Patrik Lindfors

Verksamhetsutskottet:  

Robert Salmelin, ordförande 
Kim Björkwall
Robin Nygård, Klubbhövding
Roger Rajalin
Carl Schauman
Karl Stockmann
Rolf Svanljung
Bo Söderholm 

Valberedningen:

Derek Breitenstein, ordförande
Kim Björkwall
Claes Lagerstedt
Christian Lybeck
Christian Wentzel

 

Lämna ett meddelande

Skriv siffran 3 med bokstäver: