Business och gemenskap
sedan år 1857

Hela Handelsgillets vårprogram är inhiberat.

Fastighetsprojektet fortskrider med fördröjd tidtabell, midsommar nu tidigaste möjliga tidpunkt för färdigt bygge.


Program

Inga händelser på kommande

Info

Kristi himmelsfärdsdag

Kansliet är obemannat både på torsdag och fredag

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet avancerar, vi räknar med att allt ska vara klart i tid för höstens program. 

Gårdsfasad och tak: dagsläget

Taket är nu intäckt och håligheterna där glastaket ska fästas är under arbete.