Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 17 september är 25 300,00 euro, summan uppdateras veckovis


Program

September 2020

Torsdag
24.9
18:00

Stockmann som varumärke - hur ser framtiden ut?

Gilleafton med Stockmanns vd Jari Latvanen
Graniittilinna
Onsdag
30.9
18:00

Bokslutsmöte

Gilleafton: Handelsgillets ordinarie föreningsmöte
Paasitorni, Siltasaari-salen

Info

Kristi himmelsfärdsdag

Kansliet är obemannat både på torsdag och fredag

Fastighetsprojektet - styrelsen informerar

Fastighetsprojektet avancerar, vi räknar med att allt ska vara klart i tid för höstens program. 

Gårdsfasad och tak: dagsläget

Taket är nu intäckt och håligheterna där glastaket ska fästas är under arbete.