Business och gemenskap
sedan år 1857

Hela Handelsgillets vårprogram är inhiberat.

Fastighetsprojektet fortskrider med fördröjd tidtabell, midsommar nu tidigaste möjliga tidpunkt för färdigt bygge.


Program

Inga händelser på kommande

Info

Följ med handelsgillet.fi för information hur coronasituationen påverkar vårens program

Handelsgillets styrelse sammanträder måndagen 16.3, hemsidan uppdateras kontiuerligt.

Så undviker vi coronasmitta

När det gäller coronaviruset hänvisar Handelsgillets styrelse till Institutet för hälsa och välfärd (THL).

Isolering och armering läggs på plats

Arbetet på innergården går raskt framåt. Nu radas isoleringsmaterial och armeringsjärn ut över hela innergården.