Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 19 oktober är 120 175,00 euro


Program

Oktober 2020

Torsdag
22.10
18:00

GILLEAFTONEN DEN 22.10 SKJUTS UPP!

Med hänvisning till Aktias bedömning av coronaläget skjuts Gilleaftonen med föredrag av Vd Mikko Ayub, Aktia Bank Abp upp. Vi återkommer med nytt datum så fort som möjligt.

Info

Kansliet öppet, telefontid 9.30-11.30

Handelsgillets kansli har öppet igen som vanligt efter sommarpausen, men på grund av coronasituationen undanbedes besök på kontoret. Kontakta oss gärna via e-post eller telefon.

Fastighetsprojektet i stark motvind

Ombyggnaden av yttertaket har visat sig bli så omfattande, att den planerade tidtabellen inte håller.

Sommartid

Kansliet har semesterstängt från midsommar till början av augusti.