Business och gemenskap
sedan år 1857

 Hotel F6 erbjuder specialpris för Handelsgillets medlemmar - detaljer under 'Info'


Program

Maj 2021

Måndag
10.5
19:00

Extra föreningsmöte ajournerat den 29.4.2021

Med hänvisning till rådande begränsningar önskas att man deltar på distans. En ny distansmöteslänk sänds före mötet automatiskt per e-post till alla som deltog i mötets inledande del den 29 april samt till nya deltagare.

Info

Slutsummering

Insamlingen Handelsgillets byggnadsfond inbringade totalt 234 552,14 euro. Skråväsendets 16 838,64 euro kommer att införlivas i Byggnadsfondens totalsumma.
31.12.2020 kl. 11:15

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.
30.12.2020 kl. 16:29

Byggnadsfonden - preliminär slutsummering

Per den 3.12 har totalt 233 152,00 euro influtit på Byggnadsfondens konto.
04.12.2020 kl. 09:37