Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond inklusive Skråväsendet uppgår till fantastiska 251 390,78 euro.
GOTT NYTT ÅR!


Program

Januari 2021

Fredag
1.1
12:00

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.

Info

Styrelsen fick ansvarsfrihet

På bokslutsmötet var 59 medlemmar närvarande.

Klubbrummets väggar restaurerade

De gamla, fina väggmålningarna är nu upputsade, likaså väggpanelen.

Byggnadsfonden – uppföljning

Totalbeloppet uppdateras veckovis på hemsidan nedanför bilden