Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 19 oktober är 120 175,00 euro


Program

Oktober 2020

Torsdag
22.10
18:00

GILLEAFTONEN DEN 22.10 SKJUTS UPP!

Med hänvisning till Aktias bedömning av coronaläget skjuts Gilleaftonen med föredrag av Vd Mikko Ayub, Aktia Bank Abp upp. Vi återkommer med nytt datum så fort som möjligt.

Info

Extra föreningsmötet - styrelsens förslag godkändes i sin helhet

Styrelsens förslag godkändes i sin helhet av det extra föreningsmötet den 27 augusti 2020

Gilleaftnar varannan vecka, tisdagsluncher en gång i månaden

Under hösten kommer Gilleaftnar hållas ungefär varannan vecka i Hagnäs, i Graniittilinnas lokaler. Tisdagsluncher ordnas såsom hittills under exilen gång i månaden i Brages sal på Kaserngatan 28.

Extra föreningsmöte den 27 augusti 2020

Torsdagen den 27 augusti kl. 18.00 kallas till extra föreningsmöte i Paasitorni vid Paasivuorigatan 5 A.