Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 23 november är 207 900,00 euro


Program

November 2020

Torsdag
26.11
18:00

December 2020

Onsdag
16.12
12:00

Jullunch med Lucia -INHIBERAD

Observera att Handelsgillets traditionella jullunch med damer som var planerad till onsdagen den 16 december på grund av coronaläget blivit inhiberad.
Meripaviljonki

Info

Styrelsen fick ansvarsfrihet

På bokslutsmötet var 59 medlemmar närvarande.

Klubbrummets väggar restaurerade

De gamla, fina väggmålningarna är nu upputsade, likaså väggpanelen.

Byggnadsfonden – uppföljning

Totalbeloppet uppdateras veckovis på hemsidan nedanför bilden