Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 19 oktober är 120 175,00 euro


Program

Oktober 2020

Torsdag
22.10
18:00

GILLEAFTONEN DEN 22.10 SKJUTS UPP!

Med hänvisning till Aktias bedömning av coronaläget skjuts Gilleaftonen med föredrag av Vd Mikko Ayub, Aktia Bank Abp upp. Vi återkommer med nytt datum så fort som möjligt.

Info

Byggnadsfonden – uppföljning

Totalbeloppet uppdateras veckovis på hemsidan nedanför bilden

Måndagsannonsen i Husis hann inte med

Handelsgillets sedvanliga måndagsannons (här bifogad) publiceras p.g.a. sen leverans från kansliet först på tisdag.

Tryggare med andningsskydd och avstånd

Önskemålet är att alla som deltar i en Gilleafton eller -lunch bär munskydd under själva föredraget och hittills har alla gjort det. Graniittilinnas middagsdukning under Gilleafton har varit exemplariskt skött, så tillvida att man inte har någon rakt mitt emot utan sitter i ett sicksackmönster. Närmaste bordsgrannen sitter snett emot på lämpligt avstånd.