Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 17 september är 25 300,00 euro, summan uppdateras veckovis


Program

September 2020

Torsdag
24.9
18:00

Stockmann som varumärke - hur ser framtiden ut?

Gilleafton med Stockmanns vd Jari Latvanen
Graniittilinna
Onsdag
30.9
18:00

Bokslutsmöte

Gilleafton: Handelsgillets ordinarie föreningsmöte
Paasitorni, Siltasaari-salen

Info

Verksamhetsberättelse 2019 - kompletterad version

Den enligt styrelsens beslut kompletterade versionen av Handelsgillets verksamhetsberättelse hittar du via länken nedan.

Glasmålningar pryder nya klubbrummet

Tre fönster med fina glasmålningar har fått tillbaka sin hedersplats i andra våningen efter flera år i källarförvar.

Arbetet med taket fortsätter

Arbetet med yttertaket och ventilationen fortskrider enligt planerna. Här de senaste bilderna från Handelsgillets stora saneringsprojekt.