Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 26 november är 217 550,00 euro


Program

December 2020

Onsdag
16.12
12:00

Jullunch med Lucia -INHIBERAD

Observera att Handelsgillets traditionella jullunch med damer som var planerad till onsdagen den 16 december på grund av coronaläget blivit inhiberad.
Meripaviljonki

Info

De första möblerna på plats!

Den första möbeln som bars in var en blå soffa. Den fick strax sällskap av en annan likadan.

Dagording för valmöte 26.11.2020

Valmötets dagordning hittas via länken nedan.

Ändringar i programmet på grund av coronaläget

Jullunchen med damer 16.12 är inhiberad. Likaså middagen som var planerad efter valmötet 26.11. Mötet hålls som tänkt, men middagen faller bort. Detta på grund av Covid-19-situationen.