Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond inklusive Skråväsendet uppgår till fantastiska 251 390,78 euro.
GOTT NYTT ÅR!


Program

Januari 2021

Fredag
1.1
12:00

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.

Info

Slutsummering

Insamlingen Handelsgillets byggnadsfond inbringade totalt 234 552,14 euro. Skråväsendets 16 838,64 euro kommer att införlivas i Byggnadsfondens totalsumma.

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.

Byggnadsfonden - preliminär slutsummering

Per den 3.12 har totalt 233 152,00 euro influtit på Byggnadsfondens konto.