Handelsgillets klubbar

Inom Handelsgillet verkar ett tiotal aktiva klubbar.

Då föreningen grundades 1857, för utbildandet av handelsbiträden, började  medlemmarna samlas också kring mat och dryck, sång och musik. Det är än i dag mycket gångbart – och det finns specialklubbar som Gillekockarna, Vinklubben och Jazzgillarna.

Den äldsta ”specialverksamheten” inom Gillet är biljard, som går tillbaka till sent 1800-tal. Men den egentliga klubbverksamheten startade år 1990 då biljard- och bridgeutskottet ombildades till två klubbar.

Den egna Biljardklubben, med två snookerbord, har bevisligen fungerat som ett lockbete för unga nya Gille-medlemmar. Men det samma gäller för de flesta av klubbarna. I dagsläget lockas många nya medlemmar av möjligheten att utöva sitt särintresse i någon eller några av Gillets klubbar.

I klubbarna kan medlemmarna odla sina specialintressen såsom biljard, bridge, börskunskap, entreprenörskap, filateli, golf, historia, jazz, matlagning, och vin. Den som vill sjunga i kör kan göra det i samarbetsföreningen Frihetsbröderna. Se listan här intill och få mer information om verksamheten av klubbarnas kontaktperson.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbarnas kontaktpersoner

Biljardklubben >>

Tomas Köhler 045 891 6040, tomas@kohler.ax

Bridgeklubben >>

Carl Johan "Chester" Blomstedt, 0440 880070, 
cj@blomstedt.com

Businessklubben

Mikael Krogius, 0400 700 054, krogius@winwap.com

Börsgillet >>

Kim Westerén, 050 350 8232, kim.westeren@gmail.com

Fiskeklubben

Robin Nygård, 045 104 3800

Frimärksgillet

Bjørn Klavenes, 040 509 6327, bjorn.klavenes@outlook.com

Gillekockarna >>

klubbledare: Jukka Karhunen, 044 0812505, jukka.o.karhunen@gmail.com

Gilleprenörerna >>
Victor Lindahl, victor@explorations.life

Golfgillarna >>

Leif Sundman, 040 704 1786, sundmanleif@gmail.com

Historieklubben >>

Derek Breitenstein, 0400 401 401, derek@iki.fi

Jazzgillarna >>

Kenneth Westerberg, 040 573 3464, kwester82@outlook.com

Vinklubben >>

Kristian Stenius, 050 366 0875, kristian.stenius@kolumbus.fi

Whiskygillet

Christian Wentzel, 040 900 4889, christian.wentzel@asemanlapset.fi

Samarbetsföreningen Frihetsbröderna >>

Per-Erik Wallgren, 050 452 4922, pererikwallgren@gmail.com