Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 26 november är 217 550,00 euro


Program

December 2020

Onsdag
16.12
12:00

Jullunch med Lucia -INHIBERAD

Observera att Handelsgillets traditionella jullunch med damer som var planerad till onsdagen den 16 december på grund av coronaläget blivit inhiberad.
Meripaviljonki

Info

Klubbrummets väggar restaurerade

De gamla, fina väggmålningarna är nu upputsade, likaså väggpanelen.

Byggnadsfonden – uppföljning

Totalbeloppet uppdateras veckovis på hemsidan nedanför bilden

Måndagsannonsen i Husis hann inte med

Handelsgillets sedvanliga måndagsannons (här bifogad) publiceras p.g.a. sen leverans från kansliet först på tisdag.