Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond inklusive Skråväsendet uppgår till fantastiska 251 390,78 euro.
GOTT NYTT ÅR!


Program

Januari 2021

Fredag
1.1
12:00

Vårens Gilleprogram

Programutbudet kommer att planeras och verkställas utgående från rådande covid-19 situation.

Info

Handelsgillets kansli

Kansliet delvis på distans på grund av coronaviruset.
01.11.2020 kl. 13:59

Ljus i Festsalen

Takkronorna lyser upp Festsalen och bokhyllan är på plats. Klubbens bardisk likaså.
22.10.2020 kl. 10:20

Novemberprogrammet under arbete

November månads program tas ställning till före månadsskiftet, uppdatering följer på denna webbplats.
21.10.2020 kl. 15:16