Business och gemenskap
sedan år 1857

Den influtna totalsumman för Handelsgillets byggnadsfond 2020 per den 19 oktober är 120 175,00 euro


Program

Oktober 2020

Torsdag
22.10
18:00

GILLEAFTONEN DEN 22.10 SKJUTS UPP!

Med hänvisning till Aktias bedömning av coronaläget skjuts Gilleaftonen med föredrag av Vd Mikko Ayub, Aktia Bank Abp upp. Vi återkommer med nytt datum så fort som möjligt.

Info

Klubbutrymmena får fina golv

Festsalens gamla parkettgolv från slutet av 1950-talet har nu slipats och lackats och i Klubbrummet är det förberedande arbetet igång inför den splitternya parketten som ska läggas inom kort.

Kräftskivan är inhiberad

Tyvärr är kräftskivan den 20.8.2020 inhiberad för att utesluta eventuell smittspridning under ett medlemsevenemang.

Bygget i bilder - titta in i gårdsfastigheten

Gårdsfastighetens renovering har stött på motgångar, men man kan redan föreställa sig slutresultatet i t.ex. Festsalen, som nu har en behaglig gulbeige väggfärg och nya, släta ytor. Jobbet pågår för fullt i alla rum. I Klubbrummet torkar betongen och om en dryg vecka är det förhoppningsvis läge för parkettläggning. Kollaasi inleder restaureringsarbetet av klubbens gamla väggpaneler den 19 augusti.