AI är den nya kollegan

24.05.2024 kl. 13:08
För många har ChatGPT eller någon av de andra AI-tjänsterna fått rollen som en kollega som ständigt är beredd att svara på frågor, samla information, hjälpa att lägga till funktioner i en Excel-tabell eller göra någonting annat som underlättar och försnabbar det egna arbetet.

En av de egenskaper som har fått mest uppmärksamhet är vissa AI-verktygs förmåga att skapa bilder utifrån enkla beskrivningar. Bilder är ändå inte det viktigaste och nyttigaste som AI kan producera. Den stora nyttan ligger i AI:s kapacitet att snabbt sammanfatta stora mängder information och förmågan att leverera strukturerad och relevant information – i stort sett oavsett vilket tema det handlar om.

I förhållande till människan har generativ AI övertaget när det gäller snabbhet och bredd. Det gapet kommer att växa eftersom AI-plattformarna kontinuerligt samlar mer information och blir tekniskt mer avancerade. AI-systemens kapacitet att skapa text, bilder och utföra olika uppgifter beror på att de har matats med enorma mängder data och tränats att skapa innehåll i samma format som material som producerats av människor.

Den omställning som pågår kan jämföras med tidigare teknologiskiften, alltifrån maskiner som ersatte enklare verktyg samt datorernas och internets snabba intåg i det privata och professionella. Fördelen med AI är att det inte kostar någonting att pröva sig fram med gratisversionerna av de generativa AI-plattformerna. Det bästa rådet är att testa sig fram steg för steg och se vilken nytta och till viss del nöje man kan ha både på jobbet och i fritiden. Det finns flera olika alternativ att välja mellan, bland annat Open AI:s ChatGPT, Googles Gemini och Microsofts Copilot, som baserar sig på Chat GPT.

Hur stor nytta man har av AI-verktygen beror långt på hur mycket tid man lägger ner på att lära sig att skriva prompter, det vill säga ge instruktioner som AI förstår på rätt sätt. Enkla sätt att komma igång är att be om ett recept på en maträtt, en sammanfattning av aktiviteter som man kan göra på en viss semesterort eller en beskrivning av förloppet i trettioåriga kriget. När man har lärt sig att ge preciserande instruktioner som ger de svar som man förväntar sig kan man stegvis gå vidare till mer avancerade uppgifter.

Det som kan bromsa och styra den generativa artificiella intelligensens framfart är lagstiftning och reglering. EU är en stormakt inom reglering och har i andra sammanhang skapat regelverk som också övriga länder och regioner tagit i bruk. Frågan är om de politiska beslutsfattarna kan enas om hur AI ska regleras för att dels skydda medborgarnas integritet och dels ge företagen tillräckligt fria händer för att Europa inte ska hamna på efterkälken i förhållande till framför allt USA och Asien.

AI kräver mycket energi och tillgången på ren energi stärker Finlands möjligheter att locka till sig investeringar i anläggningar och verksamheter som förbrukar mycket el. En annan fördel för Finland är det teknologiska kunnandet. Finländska Silo AI hör till de ledande europeiska företagen inom AI och bolaget får allt större uppmärksamhet internationellt. Svenska Dagens industri beskrev nyligen Silo AI:s vd Peter Sarlin som en AI-guru som snart når rockstjärnestatus.

Patrik Lindfors