Hundra år under samma tak 1924 -2024

27.12.2023 kl. 09:03
Handelsgillets bästa affär

Sommaren 1924 flyttade Handelsgillet in som hyresgäst i Kaserngatan 23. Nio år senare gjorde föreningen sin bästa affär någonsin.

Föreningen satt tryggt i sitt tre våningar höga Gillehus när majoritetsägaren i fastigheten överraskande avled 1931. Ett år senare erbjöd sig hans änka att sälja hela potten till minoritetsägaren Gillet. Men styrelsen tyckte det var dyrt och avböjde.

Ett gyllene tillfälle att bli ägare till hela tomten höll på att förloras för alltid.

Lyckligtvis var Gillets tidigare ekonom en fjärrsynt man. Han övertalade revisorn att anmärka på styrelsens förfarande. Hudflängningen ledde till att Gillet 1933 lyckades komma över tre femtedelar av hela fastigheten för otroligt låga 130 000 mark - aktier som hade betingat över en miljon 1926.

Dåtida 130 000 mark motsvarar drygt 57 000€ i 2022-års penningvärde. Det var ett vrakpris - den bästa affär Gillet någonsin gjort!

Läs mer om Gillehusets historia "Hundra år under samma tak" i Gillebladets särtyck.

Publikationen utkommer i samband med festligheterna den 10 februari då det ordnas en bal med anledning av hundraårsjubileet på Kaserngatan 23.

Klicka här för publikationen

Matts Dumell