Ordinarie föreningsmöte hålls den 20 november kl 18!

14.11.2014 kl. 09:20
Höstmötet behandlar stadgeenliga ärenden. Därtill tas förslaget till de nya stadgarna åter till första behandling. Mötet börjar klockan 18.00.

Från paragraf 4, femte stycket, första satsen föreslås att strykas ”understödd av minst två föreningsmedlemmar”. 

 

Nya stadgarna ser du här.