Vårmöte den 16 april 2015 klockan 18.00

13.04.2015 kl. 09:59
På vårmötet behandlas Handelsgillets bokslut och ärenden som nämns i paragraf 13 i stadgarna. Dessutom behandlas godkännande av styrelsens förslag till nya stadgar, andra behandlingen.