Styrelsens stadgeförslag godkändes

17.04.2015 kl. 10:42
På vårmötet den 16 april 2015 behandlades styrelsens förslag till stadgeändringar för andra gången. Förslaget godkändes med rösterna 78-10.

Efter en livlig diskussion gick styrelsens stadgeförslag till omröstning. Sammanlagt avgavs 88 röster, av vilka 78 var ja-röster och 10 var nej-röster.

Detta betyder att de nya stadgarna godkändes och tas i bruk efter Patent- och registerstyrelsens godkännande.

Vårmötet ajournerades, efter avslutad punkt fyra i dagordningen, till den 23 april 2015 klockan 17.00 i Donatorn.

Läs dagordningen här.