Besök till Tjusterby Gård och Konstfabriken den 13 augusti 2015

29.06.2015 kl. 09:58
Avfärd med Kaj Forsbloms buss från Kaserntorget kl 10.00. Gillebröderna besöker Tjusterby Gård i Pernå med gillebroder Christer Antell som värd. Dessutom intar vi lunch på Bistro Sinne i Borgå och besöker Konstfabriken innan vi återvänder till Kaserntorget kl 18.45

 

 

Exkursionens pris är 65,00 €/person och innehåller bussresan och guidning i Tjusterby och Konstfabriken samt maten på Bistro Sinne. Dryckerna betalar var för sig.

Anmälning görs med inbetalning på konto Nordea FI3524011800060112 eller Aktia FI0940551020182857. Notera Tjusterby och namnet på deltagaren i meddelandefältet!