WhiskyGillare OBS! Hki Distilling Company kl. 16.30!

28.09.2015 kl. 12:52
WhiskyGillet besöker The Helsinki Distilling Company 14.10.2015 klockan 16.30 - ej kl 14.00 som det står i Gilleinfo.

Intresserade anmäler sig direkt till Whiskyhövdingen Kaj Pettersson: pesson@kolumbus.fi

Rundturen i destilleriet tar 45 minuter, efter det följer en tasting.