Seminariet på Hanken den 2 november 2015

22.10.2015 kl. 09:57
Välkommen med på seminariet "Världen förändras, hur svarar Finland?" Festsalen är nu fullbokad. Vi tar ännu emot anmälningar till auditorium Maximum ovanom festsalen där man kan följa med seminariet via videoprojektor.

Hela seminariet videofilmas och kan följas på vita duken i "Maxen". Deltagaravgiften är 45€ för dem som sitter i Maxen.

Se www.handelsgillet.fi/aktuellt för anmälning och program.

Kom ihåg att betala deltagaravgiften så fort som möjligt - genom betalningen bekräftar du din anmälan.