Kristian Stenius presentation från Gilleaftonen 25.2.16:

04.03.2016 kl. 10:35
Här kan du se Gillebroder Kristian Stenius presentation i sin helhet.

Handelsgillet 25.2.2016

För fem år sedan, år 2011, beslöt den dåvarande regeringen Merkel om en radikal omstrukturering av Tysklands energiproduktion. Detta beslut kom senare att kallas ”Energi-Wende”. Det dröjde inte länge förrän krav om en liknande energiomvälvning i Finland började ställas av miljöorganisationer samt gröna och rödgröna politiker understödda av några luddiga professorer med speciella intressen i specifik förnybar energiproduktion. I Finland gav man kravet på förändring namnet ”energiakäänne”.

Gillebroder Kristian Stenius gjorde under sin presentation en analys av om en dylik djärv energiomvälvning är den rätta lösningen för Finland.

Vad innebar det tyska beslutet? Från att tidigare ha varit försiktigt positivt inställd till fortsatt produktion med kärnkraft beslöt regeringen Merkel att all produktion med kärnkraft skall upphöra senast 2022. Samtidigt skall den pågående nedkörningen av kolkraftverk fortsätta i accelererad takt. De skall ersättas med sol- och vindkraft samt gaskraftverk (utsläppen från gaskraftverk per energienhet är hälften av utsläppen från kolkraftverk). Målsättningen att minska elproduktionens med 40 % från 1990 fram till 2020 kvarstår.

Hur har det gått?

Investeringar i energiproduktion är av naturen långsiktiga och kapitaltunga.  En privat investerare förväntar sig minst en 20 års drifttid för en oljepanna. Energibolagen räknar med minst en 50 års drifttid för ett kolkraftverk och 60 års drifttid för ett kärnkraftverk.

Om man besluter att anläggningarna skall stängas inom tio år oberoende av den återstående planerade drifttiden är resultatet ohjälpligt en omfattande kapitalförstöring. Just så har det gått i Tyskland.

Varför tog man då det här beslutet? Svaret får man söka på andra sida jordklotet. År 2011 inträffade tsunamikatastrofen och kärnkraftsolyckan i Fukushima. Den intelligenta och realistiska Angela Merkel insåg omedelbart att hon med tanke på det tyska folkets synnerlige labila förhållande till kärnkraft skulle förlora det kommande valet om hon fortsatte att stöda kärnkraften.

Energie-Wende beslutet togs och Merkel och hennes CDU-parti vann valet! Hur ser det ut nu i Tyskland?

Här kan du se Gillebroder Kristian Stenius presentation i sin helhet (i pdf-format).