Verksamhetsberättelsen 2015

06.04.2016 kl. 10:29
Huvudvikten låg på Gilleaftnarna och tisdagsluncherna med högklassiga föredrag. Tillställningarna och festerna var välbesökta.

Exkursioner gjordes i maj, juni och september. Seminariet på Hanken slog alla tiders rekord, med 410 anmälda....

Se hela verksamhetsberättelsen här i pdf-version