Bokslutet och verksamhetsberättelsen på anslagstavlan i Klubben

20.03.2018 kl. 10:16
Bokslutet och verksamhetsberättelsen finns till påseende på anslagstavlan i Biljardsalen inför Bokslutsmötet som hålls på torsdag 22.3.2018