Medlemsenkäten 2018 - resultat

12.09.2018 kl. 18:00
I bifogad pdf-fil hittar du resultatet av medlemsenkäten 2018.

Medlemsenkäten genomfördes via e-post och brevformulär under tiden 3.9-7.9.2018

Se resultatet: MEDLEMSENKÄT 2018