Februari Gilleinfo skickas i dag på nytt

29.01.2019 kl. 08:37
Sidorna 1 och 4 felaktiga (visar januari) men sidorna 2 och 3 korrekta!

P.g.a. en tryckteknisk miss har det februari Gilleinfo som skickats ut till medlemmarna delvis januari innehåll. På klubbrummet finns redan ett antal rätta månadskort. 

Tryckeriet skickar idag ut nya månadskort!

 

FEBRUARI GILLEINFO korrekt version ser du här