Beslut om byggstart

22.05.2019 kl. 10:58
Handelsgillet har beslutat förverkliga de byggprojekt som planerats under ett par år. Beslutet fattades enhälligt vid ett extra föreningsmöte tisdagen den 21 maj. I mötet deltog 69 Gillebröder.

Beslutet innebär att tredje våningen i den så kallade gårdsbyggnaden byggs om till 10 hotellrum och hyrs ut till Hotel F6 på Fabiansgatan. Hotellgästerna kommer till Gillefastigheten via en tub från Hotel F6 och har inte tillträde till Gillets lokaliteter.

Den andra delen av projektet omfattar att innergården täcks och förvandlas till restauranglokaliteter. Dessutom byggs restaurangköket om. Restaurang Cantina West fortsätter som hyresgäst.

Klubblokaliteterna för Gilles medlemmar är den tredje helheten. De flyttar ner till andra våningen som renoveras för ändamålet.

Totalkostnaden för hela projektet, som också omfattar sanering av VVS och el, belöper sig till 5,7 miljoner euro.

Mötet gav styrelsen för Handelsgillet fullmakt att ta ett banklån på högst 5,2 miljoner euro och att ge nödvändiga säkerheter.

Byggstarten för samtliga projekt är beräknad till mellan den 22 juni och 31 augusti. Enligt beräkningarna kan Gillet och hyresgästerna flytta in i månadsskiftet januari-februari år 2020.