Gårdsbyggnaden blir bolag

06.06.2019 kl. 13:08
Handelsgillets extra föreningsmöte den 5 juni beslutade enhälligt att bolagisera föreningens fastighetsverksamhet, det vill säga gårdsbyggnaden och tomten på Kaserngatan 23, vilka i sin helhet ägs av Handelsgillet. Det sker genom att grunda Ömsesidiga Fastighets Ab Gillegården.

Fastighetstillgångarna överförs som apport till bolaget, och Handelsgillet kommer att äga samtliga aktier i bolaget.