Förskjutning av tidtabellen

12.09.2019 kl. 10:41
Saneringen av restaurang- och klubblokaliteterna i Gillefastigheten blir färdig något senare än beräknat. Orsaken är att detaljplaneringen krävde mera tid än väntat. Det här innebär att Handelsgillet befinner sig i exil hela vårterminen och att all verksamhet sker på andra ställen. Enligt den tidigare tidtabellen skulle lokaliteterna vara inflyttningsklara före slutet av mars.

Förskjutningen av tidtabellen berör inte hotellprojektet.